Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sekreterare ska inte ställas mot varandra

/

Annons

Replik från Fackförbundet Vision på flera insändare i ST kring bemanning av medicinska sekreterare vid Sundsvalls sjukhus.

Flera insändare i Sundsvalls Tidning har den senaste tiden handlat om arbetssituationen vid Sundsvalls sjukhus. I synnerhet på medicinkliniken har särskilt arbetssituationen för de medicinska sekreterarna lyfts fram. Från fackförbundet Visions sida, som organiserar de medicinska sekreterarna, ser vi det som positivt att det blir allmänt känt hur våra medlemmar har det på jobbet.

I Vision tycker och jobbar vi för att våra medlemmar ska må bra på sina jobb. Det ska kännas gott att gå till jobbet! Tyvärr är det idag alldeles för många medicinska sekreterare inom Landstinget Västernorrland som inte känner så. Om detta tiger vi som fackförbund inte still! Vi använder alla våra fackliga verktyg för att påverka så att våra medlemmar ska få rätt förutsättningar att vara professionella medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling.

Vision ställer inte sekreterare mot varandra. Det är genom att hålla ihop och tillsammans som vi kan åstadkomma den förändring och utveckling vi vill. Att ställa sig vid sidan om, skjuta på budbäraren och så split mellan sekreterarna gynnar ingen annan än arbetsgivaren.

Låt oss göra helt klart att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet inom alla sina verksamheter och som har att organisera verksamheten på bästa och mest effektiva sätt. Det är arbetsgivaren som värderar och lönesätter sina medarbetare. Som lokal facklig organisation gör vi det vi kan för att påverka och använda vårt inflytande i en riktning som gagnar medlemmarna. Vi gör det som enskilt fackförbund för och tillsammans med våra medlemmar. Vi gör det i facklig samverkan tillsammans med andra fackförbund inom landstinget.

Vision har under många år påtalat och drivit att det behövs fler medicinska sekreterare på medicinkliniken vid Sundsvalls sjukhus. Arbetssituationen för medarbetarna på medicinkliniken är ohållbar och om detta har vi larmat åtskilliga gånger. Vi har länge flaggat för den generationsväxling som nu är ett faktum. Listan med skrivelser, uppvaktningar, samverkansmöten och förhandlingar där vi på olika sätt lyft frågan har genom åren vuxit sig lång. Just nu väntar vi Arbetsmiljöverkets svar på vår senaste skrivelse som handlar om sekreterarnas orimliga arbetssituation på medicinkliniken.

Men som sagt, och som tål att upprepas, ytterst ansvarig för att det ser ut som det gör är arbetsgivaren Landstinget Västernorrland. Ansvarig för att arbetsförhållandena ser ut som de gör och för att göra något åt dem är arbetsgivaren Landstinget Västernorrland. Vision har presenterat förslag och idéer till gagn för såväl verksamhetens utveckling som medarbetarnas. Som det ansvarstagande och konstruktiva fackförbund vi är, är vi berett att göra det även i fortsättningen. Men nu måste något hända! Det är mer än hög tid för arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar och ge de medicinska sekreterarna rätt förutsättningar att utföra sina jobb.

Ann-Christin Ö Nygren

Huvudskyddsombud, Vision landstinget Västernorrland

Ylva Byström

Områdesansvarig medicin, Vision landstinget Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons