Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogen – det gröna guldet

/

Annons

Sverige behöver ett skogsprogram. En långsiktig strategi som optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi där förnybara naturresurser är basen för energi, produkter och tjänster. Ett samlat program som spänner över många politikområden genom en unik satsning på skogens hela värdekedja.

Den 6–7 oktober arrangerar vi i Östersund en regional dialog om det nationella skogsprogrammet och samlar olika samhällsaktörer för att ta tillvara på idéer och förslag kring klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, industriella innovationer, exportutveckling och besöksnäring.

Visionen för det nationella skogsprogrammet är att skogen – det gröna guldet - ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi. Ett programråd och fyra arbetsgrupper ska under landsbygdsministerns ledning på två till tre år nå ett färdigt program.

För att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet genomför landsbygdsministern under hösten en resa genom Sverige. Dagens konferens är ett av fyra stopp på vägen – där länsstyrelsen i Jämtland och Skogsstyrelsen samverkar med Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län för att lämna vårt bidrag till denna viktiga process.

Skogen är en mycket viktig bas för traditionella produkter som papper och timmer samtidigt som den är livsmiljö för en myllrande biologisk mångfald. Den är också en framtidsbransch med möjlighet att ersätta mycket av dagens fossilbaserade produkter samt skapa nya marknader och arbetstillfällen, inte minst utanför storstäderna. Vi är övertygade om att vi tillsammans med näringsliv och andra intressenter kan öka skogens bidrag till ett hållbart samhälle såväl i Sverige som internationellt. Sverige kan stärka sin roll som en viktig exportör av både träbaserade produkter och kunskap om hållbart skogsbruk.

Skogsprogrammet erbjuder möjligheter till inflytande men ställer också höga krav på medverkande parter vad det gäller öppenhet, förändringsvilja och utveckling. Att enbart vakta sina egna positioner duger inte i ett nationellt skogsprogram. Vi vill öka samsynen om skogens roll i samhället och därigenom ge mer kraft i skogs- och miljöpolitiken samt bidra till ökad sysselsättning.

Med resan runt om i landet och de konferenser som genomförs från norr till söder vill vi få ökad kunskap om vilken utvecklingspotential som finns samt hur företag, organisationer och forskarvärlden kan och vill bidra till det nationella skogsprogrammet.

Vi står inför stora utmaningar. Men också stora möjligheter. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor där skogsnäringen måste bli mycket bättre på att ta tillvara kompetensen hos både kvinnor och utrikes födda samt vidga perspektivet och söka kompetens även utanför de skogliga utbildningarna.

Ett nationellt skogsprogram är, menar vi, den samlingsnod som behövs för att uppnå fler jobb, ökad tillväxt och ett hållbart skogsbruk i hela Sverige.

Sven-Erik Bucht,

Landsbygdsminister

Jöran Hägglund

Landshövding Jämtlands län

Staffan Norin

Regionchef Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons