Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan behöver ett starkt och seriöst ledarskap

Annons

Vi tror på Sundsvalls skolledare, lärare och elever. Det är inte vi politiker som höjer resultaten i skolan utan det gör de som dagligen finns på plats i klassrum, korridorer och kontor. Vi måste ge dem rätt nyckel för att de ska kunna låsa upp dörren och inte fastna. Det är något vi tar på största allvar och vi vill ständigt förbättra de förutsättningar vi ger personalen i skolan.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november beslutades 2016 års budget för skolan i Sundsvall. Majoriteten valde att lägga fram sitt budgetförslag vid sittande möte, en hantering som visar brist på respekt mot verksamheten. Vi ser det som ytterligare ett exempel på mycket svagt ledarskap att slänga fram ett ej förankrat dokument på bordet bara några få timmar innan beslut ska fattas.

Från oppositionen valde vi att hålla fast vid det ursprungliga förslaget med en höjning av skolpengen för samtliga årskurser. Det innebär att eleverna sätts i centrum och att oavsett vilken årskurs de går i så satsas mer pengar per barn. I vårt förslag till budget för hela kommunen satsade vi 40 miljoner mer på skolan än vad majoriteten gjorde i sitt förslag som sedan klubbades igenom. Vi valde att sätta skolan överst då det är vad vi från sju partier i Sundsvalls kommunfullmäktige kommit överens om: att skolan är viktigast. Därför är det beklagligt att majoriteten verkar ha glömt det då de väljer att spara på de äldre eleverna och enbart höja skolpengen för de lägre årskurserna.

Vårt förslag innebär en höjning av skolpengen för samtliga elever i Sundsvalls skolor. Vi kommer att fortsätta lägga fram förslag som ser till helheten och där de vi är till för är i fokus.

Majoritetens budget innebär att förstärka skolpengen för de lägre åldrarna och spara på de äldre eleverna.

Från oppositionen ser vi det som ytterst viktigt att våra skolledare får rätt förutsättningar att planera och kunna jobba långsiktigt. Det innebär väl kommunicerade förslag där synpunkter från hela verksamheten tas in och lyssnas på innan beslut fattas. Vi kommer att fortsätta lägga fram förslag som ser till helheten och där de vi är till för är i fokus.

Om vi ska ge skolan i Sundsvall rätt förutsättningar för elevernas lärande behöver vi lägga en grund som är väl genomarbetad.

För att på allvar kunna sikta mot att bli Sveriges bästa skola 2021 behöver de stora besluten ges den tid de behöver och verksamheterna få en större möjlighet att uttala sig. När de som skapar resultaten körs över är kärnan i det vi jobbar för skadad.

Det gläder oss att vikariestoppet, som vi motsatte oss från dag ett, kommer att upphöra vid årsskiftet. Det är inte rimligt att undervisningen i klassrummen ska sluta fungera – vilket blir resultatet i praktiken. När det ska sparas är det vi som ska bli effektivare och den centrala administrationen som ska minska. Att ha en ekonomi i balans är viktigt för att nå resultat. Därför måste våra politiska prioriteringar vara väl genomarbetade och byggas upp underifrån. Det får aldrig ske på bekostnad av rektorer och förskolechefers möjlighet till planering och lärarnas förutsättningar att ge eleverna bästa möjliga undervisning.

Vi kommer fortsätta lägga fokus på samtliga elever i Sundsvalls kommun. Oavsett vilken ålder, skolform eller bakgrund de har så är det elevernas rätt att få en utbildning som ger en stark grund att stå på för resten av deras liv.

Oppositionen i Barn- och utbildningsnämnden

(M): Elin Nilsson, Martin Ahlström, Monika Lövgren, Leif Hemmingsson

(FP): Ina Lindström Skandevall, Magnus Björk

(KD): Josef Nordin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons