Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolmålet i Sundsvall känns väldigt avlägset

/

Annons

Sundsvalls kommun har ambitionen att vara Sveriges bästa skolkommun år 2021. Det är ett stort åtagande som togs fram av koalitionen under förra mandatperioden och som kommunfullmäktige beslöt anta i full politisk enighet. Stafettpinnen ligger nu i din hand, Joao Pinheiro som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi vet att den viktigaste framgångsfaktorn är läraren i klassrummet för att nå alla mål som finns inom skolan, därför avsatte vi inom koalitionen betydande summor, gott och väl över 100 mkr, för att dels återställa de stora nedskärningar som ni inom (s) och (v) gjorde före 2011, dels för att satsa på att höja lärarnas löner och då bli en mer attraktiv kommun att arbeta hos.

Jag ställde mina frågor till dig inte för att leta fel och misstag hos er i den nya majoriteten utan just därför att vi har ett gemensamt ansvar för Sundsvalls skolutveckling. Då blir jag rätt besviken över att du sätter skola mot skola i ditt debattinlägg. Dessutom så är det underlag du hänvisar till inte korrekt i alla delar. Till exempel så räknas behörighetssiffran för Engelska skolan på ett felaktigt sätt, det är betydligt fler behöriga lärare hos den skolan än den siffra som fanns i ST. Själv har jag nu erfarenhet av arbete hos en av de fristående gymnasieskolorna i Sundsvall, där ligger vi lika i antal behöriga med de kommunala skolorna.

Men det grundläggande problemet är ju just det som fick oss i folkpartiet inom Alliansregeringen att satsa på detta med legitimering av läraryrket – väldigt många lärare arbetar inom både grund- och gymnasieskola utan att ha lärarbehörighet, eller så har de det men arbetar med ämnen där behörigheten saknas. Legitimationen är inom de yrken som har sådana en kvalitetsstämpel.

Vi skulle nog aldrig acceptera att bara 90 procent av våra läkare var behöriga inom sitt yrke, eller att ortopedläkaren skulle jobba med anestesi, för att vara tydlig. Jag tror till och med att vi skulle dra oss för att gå till en rörmokare eller frisör om vi inte vet att han eller hon har en färdig utbildning inklusive yrkespraktik. Men våra barn och ungdomar ska vi alltså hantera annorlunda? Det du skriver som en kortsiktig lösning, att rektor skriver under på det betyg som en obehörig lärare tagit fram, det är väl knappast en lösning?

Med den arbetssituation som rektorer har så kan jag inte se hur rektorn ska kunna avgöra om den obehörige läraren har t.ex. rätt förstått hur betygssättning i dagens skola ska göras. Betygssättning är myndighetsutövning och ska göras rättssäkert. Kan du garantera att det sker på ett rättssäkert sätt i alla klassrum i Sundsvall? Om du inte kan göra det, ja hur ska du då kunna förklara för barnen att de har fått en rättvis chans att komma vidare i utbildningssystemet?

Min fjärde fråga rörde lärarnas löneutveckling, om den kommer att se olika ut mellan lärare med respektive utan lärarlegitimation? För mig är det självklart att en bra lärare med rätt behörighet ska ha betydligt bättre löneutveckling än den som är obehörig, bland annat därför infördes av Alliansregeringen förstelärarsystemet.

Förstår jag den nya regeringens initiativ nyligen om att sätta av särskilda lönemedel till lärarna i ungefär samma syfte så borde svaret bli att löneutvecklingen bör bli betydligt bättre för duktiga legitimerade lärare. I så fall är allt väl. Men, jag konstaterar att (s), (v) och (c) i era budgetar har avsatt betydligt mindre pengar till Sundsvalls skolor än vi inom (fp), (m) och (kd). Ni har i stället valt att prioritera annat. Om detta är ert sätt att öka andelen behöriga lärare så bävar jag inför fortsättningen. Sveriges bästa skolkommun 2021 känns med ens väldigt avlägset.

Stefan Falk

Gruppledare Folkpartiet i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons