Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stress är det största problemet inom arbetsmiljö

Annons

Stress och arbetsbelastning är den mest angelägna arbetsmiljöfrågan att jobba med. Det anser sju av tio av Unionens arbetsmiljöombud i arbetsmiljöbarometern 2016. Bristen på återhämtning och känslan av att aldrig riktigt hinna ifatt arbetsmängden bidrar till en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Läs också: Mobbning en orsak till den sjuka jobbstressen

När jobbdatorn stängts är det inte säkert att arbetsdagen över. Telefonen ger möjlighet att ständigt ha koll på e-post, ärendehanteringssystem och jobbkalender. Även utanför ordinarie arbetstid. För många av Unionens medlemmar upplevs det som en möjlighet att kunna jobba när man vill och behöver. Samtidigt blir arbetet mer och mer gränslöst och behovet av återhämtning alltmer uppenbart.

I början av förra året infördes en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ger konkreta verktyg till arbetsgivare att metodiskt förebygga och motverka psykosocial ohälsa. Unionen var drivande i att få fram den nya föreskriften och är aktiv på arbetsplatser runt om i Sverige i genomförandet av den.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Det har nu gått nästan ett år sedan föreskriften infördes och utifrån resultatet av arbetsmiljöbarometern ser vi tyvärr att genomförandet går trögt. Den psykosociala arbetsmiljön är bara marginellt bättre än förra året, som var det sämsta året sedan arbetsmiljöbarometern började mäta för tio år sedan.

Vart fjärde arbetsmiljöombud inom Unionen uppger i årets arbetsmiljöbarometer att den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Allra sämst är det inom branscherna service och tjänster samt farmaci och hälsa där bara drygt var tredje arbetsmiljöombud är nöjd med den psykosociala arbetsmiljön.

Läs också: Förenkla på jobbet – minska stressen för arbetarna

För att vända utvecklingen med de ökande sjuktalen, som till stor del beror på ökad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, är fortsatta satsningar på systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt.

Att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på jobbet regleras i arbetsmiljölagen. Men vartannat arbetsmiljöombud i Unionen svarar att det bara delvis eller inte alls bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Det tyder på att närmare varannan arbetsgivare inte lever upp till arbetsmiljölagen. Det är allvarligt.

När det systematiska arbetsmiljöarbetet haltar blir kontroller och inspektioner viktigare. Det är därför välkommet att regeringen ökar anslaget till Arbetsmiljöverket nästa år och även stärker bidragen till skydds- och arbetsmiljöombuden. Det gör stor skillnad att fler inspektörer nu kommer anställas. Men Sverige har långt kvar till att nå upp till ILO:s rekommendationer om en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda.

Den ökade tillgängligheten ger möjligheter, men den för också med sig en ökad stress och arbetsbelastning. Fler privata tjänstemän behöver få ett mer hållbart arbetsliv och tid för återhämtning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö ger konkreta metoder att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Nu måste fler arbetsgivare i Västernorrland börja arbeta med dem.

Patrik Wågström

Ordförande i unionenklubben BAE systems Hägglunds AB

Tomas Messering

Huvudarbetsmiljöombud BAE systems Hägglunds AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons