Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tobakskampanj tar inte pengar från vården och ger enorma vinster

Annons
Att få fler att sluta med tobak kan bara ha positiva effekter för samhället, menar skribenterna.

Replik på Vill du betala för att grannen slutar snusa? ST 4/11.

Att Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska snustillverkareföreningen, företräder snusindustrins intressen framgår tydligt. Förutom att kommentera några av de felaktigheter som inlägget innehåller görs här några förtydliganden gällande kampanjen tobaksstopp.se.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Kampanjen bygger på studier av de internationella Quit & Win-kampanjerna som genomförts i stora delar av världen. Det handlar om att utmana tobaksbrukare att under en överblickbar och kortare period sluta med tobak. Att stödja människor att sluta med tobak bidrar i förlängningen till bättre hälsa, minskade kostnader och därmed till ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Skattebetalare behöver inte oroa sig över att kampanjen tar pengar från landstingets övriga verksamheter.

Enligt den Nationella folkhälsoenkäten 2014 ville 42 procent av snusarna sluta och 15 procent önskade stöd. Detta överensstämmer med en tidigare kampanj där hälften av deltagarna var snusare, och många uttryckte behov av stöd, där ett av skälen var det starka beroendet.

Kampanjen tobaksstopp.se betalas inte med medel avsedda för hälso- och sjukvården i Västernorrland, utan genom­förs med statliga medel och stöd av Regionalt Cancercentrum Norr. Kostnaden för kampanjen är försumbar jämfört med vinsterna som är enorma för alla som lyckas sluta. Skattebetalare behöver inte oroa sig över att kampanjen tar pengar från landstingets övriga verksamheter.

Rökningens hälsorisker är en av de mest utforskade och välstuderade när det handlar om att förebygga sjukdom och förtida död.

Några fakta att poängtera gällande snus:

■ Enligt Tobakskonventionen som Sverige har undertecknat ska allt tobaksbruk förebyggas, det vill säga även snus.

■ Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder gäller även för snus.

■ Snusning i samband med graviditet innebär risker både för det ofödda och nyfödda barnet.

■ Snusning ökar risken för dödlig hjärtinfarkt och stroke.

■ Erfarenheten från tobaksavvänjning under decennier har visat att många haft nytta av nikotinläkemedel även för att sluta med snus.

■ Nikotinberoendet är sjukdomsklassat enligt klassifikationssystemen ICD och DSM.

Utifrån den kunskap som finns om tobakens hälsokonsekvenser, om beroendets styrka och alla vinster med att sluta, inbjuds intresserade tobaksbrukare att anta utmaningen och anmäla sig till kampanjen tobaksstopp.se.

Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare, Landstinget Västernorrland

Ywonne Wiklund, länsansvarig tobaksprevention

Ragnberth Helleday, överläkare, Västerbottens läns landsting

Maria Nilsson, docent, Umeå universitet

Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention, Regionalt Cancercentrum Norr

Läs också:

Osmakligt att lura in unga på snusning

Tobak – ett stort hinder för global hållbar utveckling

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons