Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Turismen i Västernorrland

Igår presenterades den stora ”Gästundersökningen” som Mitt Sverige Turism genomfört för tredje året i rad. Syftet med undersökningen är att få en bild av vilka som besöker länet, deras resemönster och beteende samt göra en utvärdering av besökarnas upplevelser. Över 2300 slumpvis utvalda sommarturister på 34 olika platser i länet har svarat på vår enkät. Det skriver idag ordföranden och vd:n i Mitt Sverige Turism.

Annons

Glädjen är att turismen fortsätter att växa. Inte med 50 procent som det påstods i media häromdagen men väl med 2 procent (det är andelen nöjesturister som vuxit med 50 procent). Därmed fortsätter en positiv trend som varit gällande i 10-15 år nu.

Än mer glädjande är att besökarna spenderar allt mer pengar under sin tid i vårt län. Sommaren 2008 spenderade besökarna i Västernorrland drygt 1500 kronor vardera under sin vistelse. Det är nästan 50 procent mer än för två år sedan.

En viktig orsak är att besökarna stannar lite längre nu, och därmed hinner göra av med mer pengar. Men även utlägg per dag har ökat med 25 procent sedan 2006 och ligger nu på 315 kronor.

Det här är mycket goda nyheter för oss i Västernorrland. Eftersom turisterna kan räknas i miljontal (från genomresande som gör ett kort stopp till familjer och affärsturister som stannar i veckor) innebär deras köp av boende, transporter, mat etcetera enorma intäkter för vårt näringsliv.

Enligt mätningar som Mitt Sverige Turism gjort tillsammans med bland andra SCB och Nutek spenderade Västernorrlands besökare nära 3 miljarder kronor i länet under 2007. Tack vare dessa pengar får drygt 2100 västernorrlänningar jobb (årsanställda) inom logi, livsmedel, shopping, restaurang, transport och aktiviteter.

Omkring 200 miljoner kronor är skatteintäkter som möjliggör ännu mer sysselsättning och viktiga insatser inom vård, skola, omsorg och så vidare i den offentliga sektorn.

Fortfarande finns det säkert någon som tror att turism mest handlar om att hjälpa människor få en meningsfull fritid. Men för de flesta torde det numera vara uppenbart att turismen är en stor och betydelsefull näring – därtill växande.

Mitt Sverige Turism är besöksnäringens aktör på regional nivå. Vi ska bland annat verka för att öka antalet besökare i Västernorrland. Att undersöka attityder och beteenden bland besökarna är en del i detta arbete, därför har Gästundersökningen kommit till. Tack vare den vet vi nu bland annat att:

· Sundsvalls besökare spenderar mest, 573 kronor per person och dag. Allra mest spenderar besökarna på Casinot, cirka 1000 kronor per dag (varav ungefär hälften på boende, shopping, med mera utanför Casinots väggar).

· Minst spendersamma är besökarna i Ånge med 252 kronor per person och dag.

· Förstagångsbesökare spenderar mer än återvändare, 452 respektive 238 kronor per person och dag.

· Norrmän spenderar mest, 407 kronor per person och dag. Jämtarna toppar sverigelistan med 380 kronor. Minst spenderar norrbottningarna med 239 kronor.

Vid sidan av de rent ekonomiska sammanhangen vet vi också mycket om vilken typ av upplevelser olika besökare (ålder, kön, härkomst) vill ha, hur de vill bo, hur de söker information inför en resa och så vidare.

Höga Kusten är troligen länets starkaste reseanledning men nöje och shopping är också mycket starka, framför allt i Sundsvallsregionen. Trots att den starka nedgången i konjunkturen slår mot nöjen och shopping så kommer de av allt att döma även fortsättningsvis att locka stora mängder besökare.

Den försämrade konjunkturen är också en möjlighet för besöksnäringen. Många förutspår att allt fler svenskar och övriga nordbor väljer att, både av ekonomiska och ekologiska skäl, korta ner sitt resande. För oss i Västernorrland där 9 av 10 turister är svenskar och nordbor finns därför anledning att se framtiden an med tillförsikt.

Vår bedömning är att besöksnäringen i Västernorrland, trots lågkonjunkturen, kommer att uppleva fortsatt tillväxt under både 2009 och 2010. Vi siktar dessutom på att göra bättre ifrån oss än riket i genomsnitt och att således öka vår marknadsandel som idag är 2,1 procent (räknat i kommersiella gästnätter).

Lars Häreblad på Nordanalys som hjälpts oss att genomföra Gästundersökningen skriver i rapporten:

”Det spektra av attraktiva grundförutsättningar för ett besök som området erbjuder, i kombination med ett bra strategiskt läge utifrån befintliga resströmmar och förhållandevis bra kommunikationer till viktiga marknader innebär som vi ser det att området har klar potential att ytterligare öka sin andel av turismen i Sverige. Genom systematiska och kraftfulla åtgärder är det vår övertygelse att turismen i Västernorrland har framtiden för sig.”

I tider när varslen duggar tätt och basnäringarna är i gungning är detta inte bara trösterika utan också mycket viktiga besked. I besöksnäringen har Västernorrland en stor och växande bransch, med goda utsikter att klara sig väl igenom lågkonjunkturen.

Benny Eriksson

ordförande i Mitt Sverige Turism

Erika Larsson

vd Mitt Sverige Turism

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons