Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbyggnaden i Korsta är våldtäkt på tusentals människors boendemiljö

Annons

Bemötande av kommunens förslag på översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken

Den dammsugning av skogarna på så kallat grot, grenar och toppar som Anders Jonsson vid Sundsvall Energi så gärna vill "hjälpa" SCA med, hör ju till de "rena" handelsuppgörelserna och har inte något att skaffa med önskan om bättre miljö. Anders Jonsson som fått fria tyglar av sin uppdragsgivare Sundsvalls kommunstyrelse att ställa till otyg, skövla och förstöra i både skog och by. Detta kallas "Sundsvallsmodellen". Beträffande stubbar och grot varnar många, som begriper bättre, för en ytterligare industrialisering av skogarna.

Sopor är Anders Jonsson också väldigt förtjust i på grund av begreppsförvirring och stora brister i helhetssynen. Dessutom vill Anders Jonsson börja bränna tjära också.

Kombiterminalens tänkta förläggning till Petersvik Granli visar på stora brister i kompetens. Eller är det kanske så att man helt enkelt skiter i det faktum att dessa planer som helhet med en utbyggnad av hela kustlinjen mot Alnö, med Korstaverkets utbyggnad, sågverkets utbyggnad är våldtäkt på många tusen människors livsbetingelser/boendemiljö?

Den hantering av gods som hittills förekommit har inskränkt sig till "lite" lastbilstrafik, gaffeltruckar, traktorer samt roll-on/off på fartygen och den trafik järnvägen hittills bestått med är försumbar. Rangeringsverksamhet, containerhantering med mera, stål mot stål, skärande metalliska ljud, högfrekventa gnissel, slag, allt förstärkt genom resonanser i till exempel plåtbyggnader och annat som reflekterar, förstärker som vattnet leder.

Vid väst/sydvästlig vind kommer cirka 6 000 människor på Alnö att få ett helvete av oljud och damm. De löjliga "barriärer" av skog man avser spara är ur bullersynpunkt av noll och intet värde och blåser för övrigt ned, om inte annat så kanske det avverkas av "misstag".

Den kombiterminal vilken i dag till stor del redan fungerar och är under uppbyggnad på Söråkerslandet förfogar redan i dag över 50 hektar. Tunadal fullt utbyggd blir på 25 hektar och då tillsammans med de övriga projekten inklämt mellan bostadsområden. Senast 2003 fanns planer på en tunnel under Korstaberget mellan Ortviken och Tunadal. Vart tog den vägen?

Korstaverket skall byggas om till värmeväxlare. Borra fem kilometer och ta upp varmvatten på 160-180 grader. En mycket välbeprövad teknik. Italien har producerat geoteknisk ström/värme sedan 1904. Korsta har i bergrummen fina ackumulatortankar.

* Ingen oljeförbränning.

* Ingen dammsugning av skogarna.

* Ingen sopförbränning.

* Ingen tjära.

* Ingen aska.

* Ingen deponi.

Tomtebo badplats/fritidsområde köptes av Sköns kommun 1946 från ägaren Ando Wikström för 46 000 kronor vilken i sin tur bytt mark mot mark under gräl med sin bror, ryttmästare Nils Wikström, vilken till sin människosyn ej ringa besläkta på ledamöterna i Sundsvalls kommunstyrelse. Innebärande den "gode sossen" Nils Wikström avsåg att lägga upp kolhögar på Tomtebo för att hindra Skönsborna och deras familjer att besudla hans mark under bad, stoj och glam.

Dagens "Nisse Wikströmare" i Sundsvalls kommunstyrelse "stal" sedermera denna mark av dem som fått den, nämligen Sköns invånare, genom diverse transaktioner "ägs" nu marken av SCA.

Med Sundsvalls kommunstyrelses försorg och underlåtenhet har ett antal kulturminnen massakrerats såsom stengärdesgårdar, grunder härför, stensättningar med mera. Tilläggas kan att hela det område som skövlats för Korstaverk och kombiterminal är Medelpads i särklass mest betydelsefulla kulturmark och tillhör de mest betydelsefulla jordbruken i gammal tid i Västernorrlands län, Korsta egendom. Bland annat gravplatserna talar för sig själva, i övrigt kan man läsa i M O J Svedbergs bok "Det gamla Skön" som bland annat handlar om Korsta egendom. Att detta är flertusenårsmarker tar sossarna och deras anhang ingen hänsyn till. Vid 1850 års räkning var Korsta egendom störst i länet avseende förmögenhet och besättning. Redan 1679 bekostade "Korstafrun" både kor och portar till Sköns kyrka ur egen ficka.

1993 när utbyggnad av Ortviken mot Tomtebo var aktuell samlades det in 5 000 underskrifter (över 4 000 i Sundsvalls centrum). Innan Korstaverket byggdes till samlades det för övrigt in 6 000 underskrifter. Det betyder att vi som motsätter oss den slutgiltiga industrialiseringen av den återstående strandremsan i Sundsvallsbukten, vi är snart, när vi även kan lägga till bortom 6 000 Alnöbor då över 15 000 dokumenterade motståndare till omdömeslös hänsynslöshet och en mångfald av enfaldighet.

Lennart Zaar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons