Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värna företagens konkurrenskraft för fler jobb

Annons

Nästa år ska majoriteten av Sveriges företag och medarbetare få nya kollektivavtal. Vägen dit är lång och ser bitvis besvärlig ut. För att vi ska lyckas krävs att både arbetsgivare och fack visar prov på ansvarstagande och långsiktighet. Ett övergripande intresse delar vi alla och det är att Sverige ska vara framgångsrikt. Det förutsätter att fler människor får ett arbete att gå till. Vi behöver arbeta för att behålla de jobb vi har samtidigt som vi ger förutsättningar för att många nya jobb kan skapas.

Svensk Handel går in i avtalsrörelsen med inställningen att ingen bransch klarar sig själv, vi alla behöver varandra. Går det bra för industrin, går det också bra för handeln. Sverige är ett litet och exportberoende land. I takt med att allt fler av oss handlar allt mer på nätet blir också handelns förutsättningar allt mer lika exportindustrins. Konkurrensen i handeln är global och priserna pressas nedåt. Den ökade omsättningen i handeln kommer till priset av vikande lönsamhet. Vinnare i denna prisfokuserade handel blir konsumenterna. Precis som exportindustrin kan handelsföretag idag inte vältra över hyres-, skatte- och löneökningar på konsumenterna via högre priser. Då väljer konsumenten snabbt företaget ryggen. Istället tvingas företagen rationalisera, dra ned och i värsta fall flyttar jobben utomlands. Det är inte en önskvärd väg. Därför behöver vi löneökningar som värnar jobb och konkurrenskraft.

Vår övertygelse är att avtalsrörelsen även måste handla om alla de som idag inte har ett jobb. Om vi ska klara integrationsutmaningarna, bibehålla god kvalitet i välfärden och göra Sverige framgångsrikt måste fler unga och nyanlända få ett jobb. Här har handeln en stor och viktig roll. En huvudförklaring till att många unga och nyanlända inte kommer i arbete är att kostnaden för att anställa dem är för hög. En arbetsgivare kan helt enkelt inte anställa någon om det inte lönar sig. Svårare än så är det inte. Svensk Handels övertygelse är att vi alla gynnas bäst av att ingångslönenivåerna ligger still över nästa avtalsperiod. Idag är ingångslönenivån för en oerfaren 19-åring i en butik 19 739 kronor i månaden. Till det kommer handelns höga Ob-ersättningar. Det är en rättvis och tillräckligt hög nivå. Att höja nivån ytterligare leder ovillkorligen till att färre får jobb.

Handelsanställdas förbund är kritiska till att det finns visstids- och deltidsanställningar i handeln. Svensk Handel delar uppfattningen att det är bra om fler som vill kan erbjudas anställning på heltid. Samtidigt är vi tydliga med att det endast kan ske om förutsättningarna för en sådan anställning finns. Det går inte att förbjuda eller tvinga fram jobb. Vi vet alla att det ser olika ut i butikerna vid olika tidpunkter, ibland är vi många som vill handla och ibland är vi få. Arbetsgivaren måste hela tiden se till att personalstyrkan är rätt anpassad.

Visstidsanställningar är i sin tur en avgörande inkörsport i arbetslivet. Av de 100 000 personer som varje kvartal går från arbetslöshet till sysselsättning får 80 000 en visstidsanställning. Stängs visstidsfönstret blir den absoluta merparten av de som idag får en visstidsanställning kvar i arbetslöshet. Vi vet också att varje kvartal går 70 000 personer från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning.

Svensk Handel vill skapa fler jobb med goda anställningsvillkor. För att lyckas med det behöver vi fokusera på hur vi kan förbättra konkurrenskraften för Sveriges företag, i stället för att försämra den.

Karin Johansson

Vd, Svensk Handel

Anna Wedin

Chef arbetsrätt och förhandling Region Norr, Svensk Handel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons