Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vita jobb-modell handlar om makt åt facket

/
  • Vi kan inte acceptera LO:s modell för uppföljning och kontroll, skriver debattörerna.

Annons

Svante Säwén undrar i sin krönika i Sundsvalls Tidning den 18 april varför Svenskt Näringsliv försöker stoppa Vita jobb. Kort sagt gör modellen att facken när som helst och utan förvarning kan begära ut i princip vilken information som helst från ett företag som deltar i offentlig upphandling, bland annat hela företagets bokföring och lönelistor för samtliga anställda, även för dem som valt att stå utanför facket. Lagstiftning och den svenska modellen rundas. Facken, som är att betrakta som särintressen, får agera som en myndighet. Alla företag betraktas som potentiella fuskare. Det handlar alltså om att överföra makt till facket, en verklighet som våra medlemsföretag inte vill hamna i.

Svenskt Näringsliv står bakom kampen mot svartjobb, skattefusk och orimliga anställningsvillkor. Kontroll och uppföljning av avtal och leverantörer är av central betydelse för att upprätthålla konkurrens på lika villkor och möjliggör effektiva affärer för offentlig sektor. Vi kan dock inte acceptera LO:s modell för uppföljning och kontroll. De kallar modellen för ”Vita Jobb” men vad den egentligen handlar om är att runda gemensamma överenskommelser och lagstiftning i syfte att stärka fackets makt ute på arbetsplatserna.

Vår kritik mot modellen kan delas in i tre delar vilka alla är lika allvarliga:

– Den medför en rad juridiska komplikationer.

– Den är ett intrång i den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Den riskerar att medföra att man har fel eller för snävt fokus i kontrollen och uppföljningen av leverantörsrelationerna.

Det finns alltså flera juridiska tveksamheter i förslaget och utrymmet här är för kort för att gå in på dem. LO:s förslag kommer dessutom rubba balansen mellan arbetsmarknadens parter. Den stora insyn i företagens affärer som de fackliga ombuden ska ges är oproportionerlig och djupt problematisk då man senare kan komma att medverka i avtalsförhandlingar med det granskade företaget. Detta omöjliggör jämbördiga förhandlingar. Den föreslagna sekretessförbindelsen kommer att ha liten praktisk betydelse och dessutom vara i princip omöjlig att följa upp. Facken har länge på olika sätt strävat efter att få ökad kännedom om arbetsgivarnas ekonomi och ”inre angelägenheter” och graden av facklig insyn regleras i dag mellan parterna och i lagstiftning. LO:s kontrollmodell är ett uppenbart sätt att kringgå detta.

LO-modellen är endast till för att följa upp de sociala kraven på leverantörerna. En professionell upphandlingsorganisation arbetar med kontinuerlig uppföljning, granskning och utveckling av hela avtalsrelationen. Med LO:s förslag riskerar man att ”glömma bort” den största delen av avtalsrelationen – själva leveransen. Alternativt måste man bygga upp två parallella granskningsfunktioner.

En vanlig kritik från företag går ut på att kommuner följer upp avtalen för dåligt och accepterar bristfälliga leveranser. LO:s modell drar fokus från det som är själva kärnan i upphandlingen – att på ett effektivt sätt köpa varor och tjänster från privata leverantörer.

Sammanfattningsvis. Målet för vita-jobbmodellen är alltså i grunden rätt; oseriösa företag ska inte ha möjlighet att vinna offentliga upphandlingar. Men modellen har blivit en facklig kontrollmekanism som kan leda till att seriösa företag stängs ute. Dessutom ges LO-förbunden större makt och möjlighet att kringgå regleringen av facklig insyn i företagen än som tillåts av exempelvis medbestämmandelagen och kommunallagen. Detta är en övergripande företagsfråga som gäller alla företag i branscher som levererar till offentlig sektor. Vi välkomnar diskussioner och ser positivt på krav på ordning och reda. Däremot kommer vi inte att acceptera allmänna, osakliga och oproportionerliga beskrivningar av våra medlemsföretag som oseriösa.

Så alla ni politiker – om beslutet för vita jobb-modellen landar på ert bord – tveka inte att kontakta oss för mer information innan ni tar ställning. Betydligt mer än vita jobb står på spel.

Birgitta Laurent, Upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv

Anna Hedensjö Johansson, Regionchef Svenskt Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons