Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

25 miljoner som blev 100 miljoner

Annons

I en artikel i ST tisdagen den 18 november framgår att ett nytt servicecenter ska inrättas och att flyttning ske till nya lokaler för detta ändamål.

Vi får vidare veta att lokalerna ska hyras av det kommunala bolaget Skifu som köpt fastigheten från ett annat kommunalt bolag – Norra kajen-bolaget för 25 miljoner kronor.

Skifu ska sedan renovera fastigheten för ytterligare 25 miljoner kronor. Införandet av servicecentret kostar ytterligare 40 miljoner kronor. Till kommunstyrelsen har också reserverats nio miljoner kronor av anslaget för personalkostnadsökningar prognostiserade pengar. Till detta kommer kostnader för konsultuppdraget av PwC och engångskostnader för flytt.

Summan av det hela hamnar på den inte oansenliga summan av minst 100 miljoner.

Det brukar när det gäller kommunala kostnader i denna storleksordning höras protester från olika håll. Men icke denna gång. Vad kan det bero på? Kan det vara så att man i artikeln får en känsla av att kostnaderna för detta servicecenter inte är kommunala kostnader eftersom de betalas av kommunala bolag.

Allt betalas med kommunala medel fastän man dribblar med pengar från kommunala bolag, vilket gör att man får en känsla av att det inte angår oss skattebetalare.

Detta framgår med önskad tydlighet i slutet av artikeln, där man får en missvisande bild av att denna satsning ger en vinst med 200 miljoner kronor till år 2019. Detta är hyresinkomster som kommunala förvaltningar betalar för servicetjänsterna efter avdrag för kostnaderna för detta fastighetsköp! Vinsten torde väl uppkomma av storleken av vad de kommunala förvaltningarna betalar.

Sammanfattning: Skulle det inte vara bättre att ha kvar serviceinrättningen på det nuvarande stora kommunhuset? Med lite omdisponering och god vilja borde det säkert gå bra. Dessutom, behövs det över huvud taget en ny organisation för servicecentret?

Vill vi medborgare verkligen ha denna omorganisation med den stora kommunala kostnaden på 100 miljoner kronor, när svårigheter finns för andra förvaltningar att klara av medborgarnas väsentliga behov?

Vad vill och tycker nuvarande Service- och Teknikförvaltningen?

Bekymrad Sundsvallsbo

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons