Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla elever har rätt till en fungerande skolgång

/
  • ”Erfarenheter och forskning visar tydligt att en ­fysisk närvaro inte auto­matiskt leder till att eleven blir en del av gruppen. Elever som går i en traditionell skolklass, utan att ha förutsättningarna för det, blir ­ofta socialt segregerade och upplever skolsituationen som övermäktig”, skriver Eva Nordin-Olson. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.)

Annons

Replik på "Gemensam satsning på elever som inte kommer till skolan", ST den 23 oktober.

Autism- och Aspergerförbundet välkomnar den satsningen som Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting och Skolinspektionen nu genomför i fem av våra Norrlandslän.

En kompetensutveckling och attitydförändring kring elevers olikheter, framför allt hos skolpolitiker och skolledning, måste komma till stånd snarast. Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkäter indikerar att omkring 4 500 elever med autismspektrumtillstånd är frånvarande från skolan. De vanligaste skälen uppges vara låg autismkompetens hos personalen och bristande anpassning av skolmiljö och stöd.

”En skola för alla” är målet för svensk skola. I sammanhanget används ofta begreppet inkludering. En inkluderande skola signalerar att skolan kan anpassa sig till att barn är olika, har rätt att vara olika och att alla elever kan vara delaktiga och nå sin fulla potential. Men vi menar att målet med ”en skola för alla” kan sägas ha uppnåtts först när skolan kan erbjuda förutsättningar för lärande för varje enskild elev – med eller utan funktionsnedsättning. När inkludering endast likställs med en placering i ”vanlig skola”, blir effekten förödande för elever med autismspektrumtillstånd.

Erfarenheter och forskning visar tydligt att en fysisk närvaro inte automatiskt leder till att eleven blir en del av gruppen. Elever som går i en traditionell skolklass, utan att ha förutsättningarna för det, blir ofta socialt segregerade och upplever skolsituationen som övermäktig.

Debattörerna skriver att det krävs ökad insikt och ibland en förändrad organisation för att få ökad närvaro. Vi kan inte annat än att hålla med. En inkluderande skola måste vara flexibel i sin organisation och ha beredskap att förändra den situation eleven befinner sig i, hellre än att försöka förändra eleven. För att stötta i detta arbete arrangerar vi en skolkonferens i Sundsvall den 11 november. Konferensens syfte är att ge skolpersonal och andra engagerade en ökad förståelse och verktyg för att kunna skapa en fungerande skolgång för bland annat elever med autismspektrumtillstånd.

Eva Nordin-Olson

Ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons