Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återinför värn- och tjänsteplikten

/

Annons

Det är dags att erkänna att avskaffandet av värnplikten 2009 med tre rösters övervikt var ett felbeslut, ett förhastat misstag. I dag har vi ett försvar i kris. Samtidigt som den militära upptrappningen i vårt närområde ökar får försvaret allt svårare att rekrytera personal. Till det kommer en ledarkris då allt färre vill utbilda sig till officerare. Vid sidan av de påtagliga problemen för svensk försvarsförmåga har beslutet fått andra negativa följder.

Mot bakgrund av erfarenheterna av slopad värnplikt är det logiskt att kräva att en värn- eller tjänsteplikt för både män och kvinnor återinförs. Från militärt håll har det stått klart att Sverige inte förmår skapa en tillräckligt stor yrkesarmé för att effektivt försvara hela landet. De sju bataljoner som finns och huvudsakligen övats för tjänstgöring utomlands räcker inte alls för uppgiften. Enligt överste Bo Pellnäs kan Sverige inte försvaras med sju bataljoner, ens fullt bemannade.

Oberoende av hur vältränad och välutrustad en svensk yrkesarmé är kommer den aldrig att ha de personella reserver som behövs för att täcka de förluster som obevekligen kommer i krig. Som försvarsminister Peter Hultqvist förklarat: i första hand måste Sverige ha tillräckligt med resurser att hålla ställningarna vid krig. Ett folkligt förankrat försvar av högteknologiskt kvalificerade, vapentränade värnpliktiga är en självklar styrka också genom den kompetens de för med sig från sina civila yrken och lokalkännedom från olika delar av landet. Att tro att ett frivilligt hemvärn ska kunna fylla de luckorna är att lura sig själv. Men som Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (se DN 31/8) anser vi – för att få tillgång till toppmodern strategisk kommunikation och plattformar för kvalificerad övningsverksamhet för svenska flyget, marinen och armén – finns mycket att vinna på att ha övningsverksamhet i nordisk miljö med Nato och med alliansfria Finland i sammanhang som gagnar det svenska försvaret och vässandet av dess spetskompetens. Det är – precis som för Finland - fullt förenligt med ett fortsatt alliansfri säkerhetspolitisk linje för Sverige.

Det finns också fredstida argument för en återinförd värn/tjänsteplikt, nämligen att vid olyckor, hotande översvämningar eller begynnande skogsbränder snabbt kunna sätta i personer som i sin militärtjänst fått lära sig att handla och organisera hjälp tills professionell personal var på plats. Värdefull katastrofberedskap är på väg att gå förlorad med den år 2009 avskaffade värnplikten. Så frågan är om regering och riksdag nu är beredda att rätta till felet. Mer än 60 procent av svenskarna säger sig vilja ha tillbaka värn- eller tjänsteplikt för män och kvinnor. Vill vi ha ett försvar att inte bara visa upp i internationella sammanhang krävs nu att det byggs på värn/tjänsteplikt för alla. Vår samarbetspartner Finland var klokt nog att aldrig avskaffa värnplikten. Det är hög tid att Sverige skyndsamt återinför värn/tjänsteplikten igen.

Robert Björkenwall

Frilansjournalist, författare och utredare

Jaan Ungerson

Omvärldsanalytiker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons