Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgift i paritet med utförd tjänst

/
  • Moderaterna har formulerat en motion gällande avgifter inom stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde.

Annons

Har du erfarenhet av att söka bygglov? Kändes kostnaden och hanteringen av det skäligt? Kändes det som du fick det du betalade för?

Kommunen har planmonopol och för att en enskild ska kunna bebygga sin fastighet krävs i de flesta fall att det finns en detaljplan och ett byggnadslov.

Inom Sundsvalls kommun upprättar stadsbyggnadskontoret detaljplaner och beviljande av byggnadslov sker inom stadsbyggnadsnämnden. För de kostnader som är förbundna med dessa uppgifter har kommunen rätt att ta in avgifter. Huvudregeln är att kommunen endast får ta in avgifter som täcker kommunens kostnader för aktuella uppgifter. Det vill säga självkostnadsprincipen.

I dag så använder sig kommunen av olika taxor som utarbetats av Sundsvalls kommuner och landsting, (SKL). Dessa taxor bygger på schabloner och i det enskilda fallet kan avsevärt högre avgifter tas ut än vad som motiveras av gjord arbetsinsats från kommunens sida. Rimliga och korrekta avgifter är avgörande för att kommuns arbete inom detta område bedrivs effektivt och att kommunen står sig stark när olika etableringar ska göras. Låga och korrekta avgifter inom detta område kan vara avgörande om en etablering ska ske i kommunen eller om någon annan kommun väljs.

Vi moderater i stadsbyggnadsnämnden anser att avgifterna inom stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde ska stå i paritet med den utförda tjänsten. Mot bakgrund av det bör stadsbyggnadskontoret få i uppdrag att utarbeta taxor som är mer individuellt anpassade till varje enskilt ärende, det vill säga vilka intäkter och kostnader som är förenade med byggnadslovshanteringen. För att få en förändring har vi också formulerat en motion gällande avgifter inom stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde.

Gunilla Molin (M)

Bertil Kjellberg (M)

Jörgen Tjernell (M)

Signe Weiss (M)

Ledamöter i stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons