Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besluten måste fattas av dem som har fackkunskap

/

Annons

Det pågår en utbyggnad av vindkraft i Västernorrland och Jämtlands län. Härnösands stift har i några områden gett företag möjlighet att arrendera mark för ändamålet – förutsatt att planerna klarar den miljöprövning som krävs. Vi beklagar djupt den oro som detta orsakat.

Företaget Eolus Vinds intresse för att bygga fem vindkraftverk på Drickesbäcksberget i Ramsele skapar just nu stor oro på orten. Det är ledsamt att det blivit så. Företagets avtal med oss innebär inte att de fått grönt ljus för att uppföra vindkraftverken på kyrkans mark. Avtalet ger dem endast möjlighet att pröva om det går att få tillstånd att bygga.

Staten subventionerar vindkraftens utbyggnad, utifrån beslut som fattats i Sveriges riksdag om främjande av förnybar elproduktion. Härnösands stift, som en av skogsägarna i regionen, berörs naturligt av detta. Det ska sägas direkt att Svenska kyrkan ser positivt på arbetet med att etablera nya förnyelsebara energikällor.

Svenska kyrkan har ansvar för att motverka hotet mot klimatet. Frågan har lyfts av biskoparna som gemensamt uppmanat till att ta hotet på allvar, bland annat i Ett biskopsbrev om klimatet (2014). Svenska kyrkan ska förvalta mark och byggnader, använda energi och materiella resurser på ett sätt som motverkar klimathotet. Att använda förnybara energikällor är en viktig del i detta arbete.

Men omställningen kan inte genomföras hur som helst. Vi som har ansvar i Svenska kyrkan önskar inga vindkraftverk på våra marker – om de inte uppfyller de krav som måste ställas på värnandet av kulturvärden, djurliv och lokalmiljö.

Härnösands stifts egendomsnämnd, som ansvarar för förvaltningen av stiftets marker, har valt att behandla alla ansökningar lika. Vi försöker oss inte på att själva avgöra vilka områden som är lämpliga för vindkraft. Det är de tillståndgivande myndigheterna som har kompetensen för sådana bedömningar, som har erfarenhet av att göra de undersökningar som krävs och ta ställning till de olika faktorer som behöver vägas in. Här har kommun och länsstyrelse fackkunskaper för att göra miljökonsekvensanalyser med så väl fysisk miljö som kulturarv och näringsliv i fokus.

Skog och mark har genom århundraden bidragit till kyrkans verksamhet. Stiftens uppdrag är, enligt Svenska kyrkans regelverk, att förvalta kyrkans mark på ett sätt som genererar inkomst till församlingarna. Detta ska göras med ett förhållningssätt som är hållbart på lång sikt och med ansvar för kommande generationer. Egendomsnämndens arbete är en balansgång mellan krav på näringsverksamhet, krav på miljöhänsyn och krav på offensivt klimatarbete. Självklart bjuder detta arbete på dilemman.

Vi beklagar djupt den oro som planer på vindkraft kan leda till på berörda orter. Vi är bedrövade om egendomsnämndens hantering av frågan orsakar detta. Men det här är den väg för att hantera frågan som egendomsnämnden funnit lämpligast. Nu är det de tillståndsgivande myndigheternas sak att ta ställning till var vindkraftverken verkligen ska byggas.

Sven-Erik Bodén (S)

Ordförande i Härnösands stifts egendomsnämnd

Paul Höglund (C)

Vice ordförande i Härnösands stifts egendomsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons