Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Betydelsefullt arbete i Sverige och världen

/

Annons

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Den slår fast att barn är individer med egna rättigheter, och ger en universell definition av dessa rättigheter.

När vi i idag firar 25 år med det viktigaste verktyget för att säkra barns rättigheter och trygghet, kan vi konstatera två saker: barns situation i världen har på många sätt förbättrats. Men fortfarande saknar många barn grundläggande trygghet och får inte sina rättigheter uppfyllda.

Oavsett förutsättningar är alla barn unika, kännande människor med integritet, nyfikenhet och behov. De är varken vår egendom eller våra troféer. Det har FN:s konvention om barnets rättigheter slagit fast. Skyldigheten att följa och leva upp till barnkonventionen är något vi ständigt måste bära med oss.

Sverige var 1990 ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen, med direkt följd att till exempel en Barnombudsman inrättades. Ur ett globalt perspektiv har många barn fått det bättre sedan 1989. Ett barn som föds i dag har betydligt större chans att uppleva sin femårsdag. Antalet små barn som dör varje år har halverats från 12,7 miljoner till 6,3 miljoner. Runt 80 procent av barnen i världen blir i dag vaccinerade mot de vanligaste barnsjukdomarna som mässling och stelkramp. Omkring 90 procent av världens barn får gå i grundskola, och av dessa är nästan lika många flickor som pojkar. Färre barn tvingas gifta sig före sin 18-årsdag och färre utsätts för könsstympning. Antalet barn som tvingas till skadligt barnarbete har sjunkit från 171 till 85 miljoner.

Det är mycket hoppfulla utvecklingsresultat som på ett eller annat sätt kan härledas till barnkonventionen. Men fortfarande lever alltför många barn med otrygga livsvillkor utan att deras rättigheter uppfylls.

Detta gäller särskilt barn i fattiga familjer, som tillhör etniska minoriteter, barn i slumområden eller på landsbygden, barn som har en funktionsnedsättning. I mitt bland oss i Sverige lever flera hundratusen barn i socialt utanförskap, där exempelvis problem som skolmisslyckande, våld, ekonomisk utsatthet eller missbruksmiljöer förhindrar barnen att få sina rättigheter uppfyllda och låser dem i en spiral av negativ utveckling. Vi måste bli avsevärt mycket bättre på att i alla sammanhang, från riksdag till lokala myndigheter till skolor, inkludera barn och barns perspektiv, som barnkonventionen föreskriver. Idag får barn ofta inte ge sig åsikt ens i frågor som rör dem själva.

Står den nya regeringen fast vid sitt löfte att göra barnkonventionen till lag kan barns rättigheter stärkas och hävdas med hjälp av lagstiftning. Det vore den bästa födelsedagspresenten man kan tänka sig.

För Unicefgruppen i Sundsvall

Marianne Gustafsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons