Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgerliga styret summerar

/

Annons

Vårt styre av landstinget går mot sitt slut. Efter de stora nedskärningarna under förra mandatperioden har vi återställt bemanningen på sjukhusen. Vi har fortfarande färre undersköterskor, men fler sjuksköterskor än före nedskärningarna.

Tyvärr har vi lediga specialistläkar- och sjukskötersketjänster som vi, som alla andra landsting, tvingas bemanna med så kallade stafetter. Liksom i resten av landet har det blivit allt svårare att rekrytera fast personal till lediga tjänster och i år beräknas stafetterna kosta närmare 120 miljoner kronor.

För sjukhusen har våren präglats av en kraftig brist på kommunala boendeplatser, med stora överbeläggningar till följd. I mars väntade nästan 900 färdigbehandlade patienter på en plats i kommunalt boende.

Extra sjukvårdspersonal har fått kallas in och ordinarie personal har fått arbeta övertid, vilket har slit­it på personalen och på ekonomin. Planerade operationer har fått ställas in och patienter fått skickas till andra län för operation, besvärligt för patienterna och en extra kostnad för sjukhusen.

Sjukhusen beräknas i år gå 280 miljoner kronor back. Sjukhusens totala underskott skulle därmed bli endast någon miljon bättre än under förra mandatperioden.

Revisorernas bedömning är att nämnden inte har vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att få en ekonomi i balans. Med kraftfulla åtgärder brukar menas personalnedskärningar. Nedskärning med 280 miljoner kronor betyder uppsägning av 560 årsarbetare. Det har nämnden inte sett som en lösning, tvärtom. För vem ska då sköta vården? Och när de nuvarande hålen i bemanningen medför stafettkostnader om 120 miljoner kronor, vilka stafettkostnader blir det då när man gör riktigt stora hål i bemanningen?

Alltså har nämnden satsat på en sammanslagning av de tre sjukhusen. Det möjliggör samordning och enhetlighet och därmed en kostnadseffektiv användning av sjukhusens gemensamma resurser. Uppgifterna fördelas så att det blir största möjliga samordningsvinster. Sista steget i denna process är införandet av länskliniker, kliniker med verksamhet på varje sjukhusort men med en länsgemensam chef och en länsgemensam väntelista. Den sista länskliniken ska vara på plats före årets slut.

Mitt upp i detta förändringsarbete har våra medarbetare genom effektivare arbetssätt, samarbete över länet och kostnadskontroll ner till verkstadsgolvet, hittills i år lyckats minska kostnaderna med nästan 40 miljoner kronor.

Samtidigt har de behandlat och vårdat lika många och inom vissa verksamheter till och med fler patienter. Och gjort ett väldigt bra arbete, för enligt den tredje nationella patientenkäten har våra patienter stort förtroende för våra sjukhus. Ett förtroende som har ökat för tredje gången i rad och som inom den psykiatriska slutenvården återigen är högre än riksgenomsnittet. Detta är helt och hållet våra medarbetares förtjänst och de förtjänar en stor eloge.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons