Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bryt tystnaden kring funktionshinder

Annons

Funktionshinderrörelsen i Sundsvall, genom tio föreningar, har gått samman och presenterat en valplattform, som också tillställts de politiska partierna. Föreningarna önskar med detta att bryta tystnaden kring funktionshinderspolitiken.

Jag vill därför ge mitt bidrag till att frågorna kommer upp på den politiska agendan.

Valplattformen innehåller ett antal krav som samtliga är relevanta och rimliga. Låt mig kommentera några av dem.

Jag börjar med kravet "Höj anslaget till funktionshinderrörelsen". Detta anslag har helt riktigt urholkats under senare år genom att totalbeloppet inte höjts, samtidigt som antalet föreningar blivit fler. I vårt förslag till mål- och resursplan (MRP) för kommande mandatperiod, har vi därför tillsammans med övriga partier i Koalitionen fördubblat beloppet, från dagens 500 000 till 1 000 000 kronor. Den höjningen kommer alltså att bli verklighet om vårt förslag antas av fullmäktige efter valet.

FN:s "Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning", ofta kallad handikappkonventionen, antogs av Sverige år 2009. Fortfarande, fem år senare, känner väldigt få svenskar till vad konventionens 50 artiklar innehåller. Ett minimikrav är givetvis att Sundsvalls kommuns politiker och tjänstemän har kännedom om konventionen och kunskap om dess innehåll. Jag tycker därför att valplattformens förslag att kommunen ska ta initiativ till en föreläsningsserie kring handikappkonventionen är utmärkt och kommer att ta upp förslaget i olika sammanhang under kommande mandatperiod.

Genom att öka kunskapen om funktionsnedsättningar kommer också förutsättningarna för en attitydförändring i samhället att öka. Det är ingen liten grupp människor vi talar om – i Sverige har var femte medborgare någon typ av funktionsnedsättning. Gruppen är heller inte homogen utan varje funktionsnedsättning har sin speciella problematik. Alla parter har mycket att vinna på att öka kunskapen om detta.

Människor med funktionsnedsättningar kan väldigt lätt hamna i utanförskap och för de som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är risken givetvis ännu högre. Sysselsättningsgraden för dem är, enl. valplattformen, endast 44 procent.

Inom kommunen genomförs en mängd arbetsmarknadsprojekt som syftar till att göra det lättare för personer som, av olika anledningar, står långt från arbetsmarknaden. Det är bra och det ska vi fortsätta med. Men offentlig verksamhet i allmänhet och kommunen i synnerhet har ett speciellt ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning. Här ger jag funktionshinderrörelsen rätt – Sundsvalls kommun är inte speciellt bra föredöme när det gäller detta. Valplattformen anger att målet ska vara att andelen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska vara fem procent av andelen anställda. Jag vill inte slå fast att detta är exakt rätt nivå men helt klart är att andelen behöver öka.

En av drivkrafterna för att ge sig i kast med politik är önskan att göra skillnad och förbättra. Inom funktionshindersområdet kan vi konstatera att förbättringspotentialen är stor och det borde därför vara ett område som politikerna slåss om att få utveckla. Dessvärre är det ett område där det ofta saknas både organisation och resurser för att kunna göra verklig skillnad. Efter en mandatperiod som handikapprådets ordförande kan jag konstatera att det är en beskrivning som tyvärr stämmer på förhållandet i Sundsvalls kommun. Trots detta är jag beredd att fortsätta arbeta med dessa frågor en mandatperiod till om jag skulle få chansen. Även den längsta resan börjar ju med ett steg.

Hans Brynielsson (KD)

Kommunala handikapprådets ordf. i Sundsvalls kommun, andra namn på kommunvalsedeln

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons