Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Buden att göra skolan bättre duggar tätt

/

Annons

Många är nu de förslag som nu förs fram i skoldebatten för att få skolan till en kvalitativt bättre nivå.

Sedan 1992 har skolan tappat kontinuerligt i många avseenden:

• Läraryrkets attraktionskraft har sjunkit

• Skolans kompensatoriska och kunskapsgivande uppdrag har försämrats

• Bostadssegregationen har kompletterats med andra sociala snedvridningar

• Skolans nationella jämlikhet har försämrats parallellt med att fristående skolor inom samma kommuner har fått olika förutsättningar för att nå målen i skolans styrdokument.

Listan kan göras längre med mina fyra uppräknade områden räcker för en var att inse att nu måste något hända omgående. Vad kan då göras för att svensk skola skall återfå den kvalitet vi varit erkänt duktiga på? Mina förslag är många, men mina förslag nedan är inte särskilt kontroversiella men är enligt min bedömning nödvändiga för att återfå högre kunskapsnivå, nationella likhet och kompensatoriska funktion. Förslagen som jag anser nödvändiga är:

• Skolan måste få en huvudman – alltså förstatligas. Det duger inte att låta våra politiker i varje kommun driva svensk skola.

• Återställa läraryrket så att studenter blir attraherade att välja läraryrket. Ska till exempel en gymnasieadjunkt erbjudas den lön jag hade 1975 då skall månadslönen upp till 54 000 kronor. I dag ligger medellönen på cirka 33 000 kronor. Vem vill i dag bli gymnasielärare?

• För att nå en likvärdig skola så måste en omprövning av de fristående skolorna ske. Rätten att aktiebolag får driva svensk skola har inte gett de utlovade positiva effekterna . Det experiment vi drivit i Sverige nu i cirka 25 år har inte fått något annat land att ta efter vår svenska modell. Varför har det blivit så kan man fråga sig? För mig med goda kunskaper i national- och företagsekonomi så finns det ett enkelt svar; AB ska maximera sin vinst och verksamheten ska planeras så att vinsten ska bli så stor som möjligt. All verksamhet ska inriktas så att verksamheten ger överskott.

Min hypotes är den att med aktiebolag som driver skola blir det omöjligt att erbjuda alla elever en likvärdig skola. De starka marknadskrafterna leder till segregation och sänkta skolresultat som helhet. Visst finns det några få mindre AB i skolan som gör annorlunda, till exempel Skvaders gymnasieskola i Sundsvall, men det är undantag som inte får upprätthålla/försvara de stora skolkoncernerna.

Dum Spiro Spero!

Stig Sundqvist

Filosofie magister

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons