Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Buss" på byråkratin

/

Annons

I ST försöker företrädare för landstinget och Kollektivtrafikmyndigheten förklara hur ekonomin skall klaras för kollektivtrafiken i länet. För ändamålet använder man landstingets paraduttryck "besparingar och neddragningar", och i vanlig ordning är det verksamheten och de som är beroende av denna som drabbas. Att se över den administrativa delen finns det inte en tanke på. När länshuvudmännen infördes i Sverige 1980 startade Västernorrlands Läns Trafik AB med 4,5 tjänster på kontoret i Kramfors. Då skulle alla bussföretags trafik samordnas för att ge bästa möjliga trafikutbud. Ett gigantisk arbete. Nu består samma företag (namnbyte till Kollektivtrafikmyndigheten) av cirka 40 tjänster förutom lT-konsult, PR-reklamkonsult samt projektledare till en kostnad av minst 26 miljoner kronor, cirka tio procent av omsättningen. I antalet tjänster ingår cirka 15 tjänster för bokning av specialtransporter. Dessutom finns ett antal tjänster i varje kommun och landstinget som är trafikansvariga. För att våra skattepengar skall användas till just utbud av kollektivtrafik, måste omorganisation göras och administration och overheadkostnader minskas enligt följande:

Kommunerna sköter sin kollektivtrafik på egen hand, med planering och upphandling. Upphandlingshandlingarna skall Kollektivtrafikmyndigheten lämna ut och ta emot anbuden, för att hålla kontroll att inga oegentligheter uppstår. Utvärdering och beslut skall kommunen stå för där målet skall vara i första hand en bra trafik där all skoltrafik ingår, så långt som möjligt och ingår i linjetrafiken, tillgänglig för allmänheten. Kostnaden skall inte vara allena avgörande, utan vägas mot nyttan. Upphandlingen skall göras som vid vissa bygganden av nya bostadsområden, att anbudsgivarna får komma med egna förslag. Det måste finnas många idéer och mycket kunnande som på så sätt kan tillvaratas.

Landstinget sköter regional busstrafik. Kollektivtrafikmyndigheten sköter tågtrafiken i länet.

Varje grupp kan redovisa kostnader för "sin" verksamhet, och det behöver inte finnas personal och folkvalda på tre ställen för att arbeta med samma sak. Eftersom upphandling endast görs vart sjätte år behöver inte personalstyrkan för kollektivtrafiken vara större på kommunerna än i dag. På landstinget finns redan i dag personal som arbetar med regional busstrafik, som skulle klara det i fortsättning utan förstärkning. Kollektivtrafikmyndigheten kan minska personalen med minst 20 personer plus sina konsulter och projektledare, samt minskade lokalkostnader. Besparingarna skulle överstiga de 16 miljoner som beräknas fattas kommande år.

Vad som orsakar bristen på pengar har inte redovisats, men kan den fiaskoförföljda tågtrafiken ha bidragit? Om neddragningar behövs, kan dessa göras i tågtrafiken som är en dyr verksamhet som hittills troligen bara gjort att politiker har solat sig i en konstgjord och dyr glans.

Förväntar mig ett svar från myndighetspersoner, politiker, resenärer och skattebetalare.

Gratiskonsulten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons