Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är skillnad på ekologisk och konventionell mjölkproduktion

/

Annons

Svar på "Vi är inte ens självförsörjande på mjölk", ST 15 juli.

Lisa Ehde gör ingen skillnad mellan konventionell och ekologisk mjölkproduktion, vilket är högst anmärkningsvärt. Om det skulle vara så liten skillnad mellan produktionssätten som Lisa Ehde vill göra gällande, varför är det en så stor omställning för bonden att gå över till ekologisk produktion?

Det är skillnad på miljöpåverkan mellan de olika produktionssätten. För att nå miljömålen finns det bara nackdelar med den konventionella produktionen jämfört med den ekologiska produktionen. Med ekologisk produktion minskar övergödningen av vattendrag genom att inte handels-/konstgödsel används, inga bekämpningsmedel används och korna går kontinuerligt ute på bete sommarhalvåret.

Eftersom den ursprungliga insändaren den 1 juli, med Lisa Ehde som medförfattare, innehöll argumentation för att mjölkproduktionen innebär att vissa miljömål kan nås måste man påpeka skillnaderna mellan produktionssätten, och inte sopa alla problem med den konventionella mjölkproduktionen under mattan. Tidig skörd och spridning av bekämpningsmedel minskar den biologiska mångfalden i naturen! Även Lisa Ehde precis som till exempel miljönämnden i Sundsvall, försöker tiga ihjäl att till exempel häckande fåglars bon körs över då man tar ut sin tidiga vallskörd i juni månad.

Att jordbruket medför avsevärd miljöbelastning på våra vattendrag är ett faktum. När Lisa Ehde i sin insändare skriver att i Sverige har vi gott om vatten menar hon att vi har gott om vatten som även i fortsättningen kan förorenas, eller vad?

Den ekologiska produktionen innebär i högre grad en levande landsbygd med öppna landskap än vad den konventionella produktionen gör. Jag bor på landsbygden och vi lever här med avigsidorna av den konventionella mjölkproduktionen. Var bor du Lisa Ehde?

Lisa Ehde påpekar att det är lag på att alla kor i mjölkproduktion ska gå på bete. Här går korna inte ute och betar och Lisa Ehde borde vara bekymrad över att lagen inte efterföljs av LRF:s medlemmar, och att överträdelse av denna lag inte beivras. Hur sker kontrollen? Räcker det att man visar på att en enskild ko får gå ut en gång? Landskapet här visar inte på att korna är ute på bete. Det är ett faktum.

I tidningen Sveriges Natur fanns det för ett tag sedan en artikel om en gård/bonde för ekologisk mjölkproduktion. Bonden tyckte att den bonde som inte har korna ute på bete inte borde ha kor alls. Påpekandet innebär att det finns mjölkbönder som inte tar ut korna på bete, eller hur? Det är alltså inte bara bonden här som bryter mot lagen.

Enormt stora markområden används för vallproduktion och bekämpningsmedel sprids systematiskt på marken, det vill säga Lisa Ehdes uppgift att bekämpningsmedel i princip inte används är en felaktig uppgift. Bekämpningsmedel som används kallar man för växtskyddsmedel och de innehåller giftiga ämnen med hög vattenlöslighet, bland annat haloorganiska föreningar. Både näringsämnen som nitrater och fosfater (i gödsel), liksom starkt polära haloorganiska föreningar i bekämpningsmedel, med hög vattenlöslighet, transporteras med vatten till växterna på marken, men även bort från marken via vattentransport till vattendragen.

Om jag ska välja mellan att köpa en ekologisk mejeriprodukt från Finland istället för en konventionell mejeriprodukt från Sverige är mitt självklara val den finska ekologiska produkten, för miljöns skull!

Monica Bokström

Bjärme, Kovland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons