Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är viktigt med saklig information i vindkraftdebatten

/

Annons

Den 3:e februari framförde föreningen Svenskt Landskapsskydd genom Åsa och Anders Ottosson åsikter om vindkraft, elproduktion, elförbrukning m.m. på Ordet Fritt i ST. Det är bra att vindkraften debatteras men det är också viktigt att vi använder saklig information i debatten. Jag vill därför framföra följande. Sveriges elförbrukning variera mellan åren bl.a. beroende på att industrin är konjunkturberoende. Elförbrukningen från 1990 till 2010 har en långsiktig trend med ökande förbrukning från 140 TWh till 147 TWh. Även elproduktionen variera mellan åren bl.a. beroende på tillgången till vatten för vattenkraftproduktion. Sammantagen har det medfört att Sverige under 2000-talet varit importör av el under 7 år och exportör under 6 år. På E.ON tror vi att elförbrukningen år 2020 kommer att ligga på 151 TWh och 2030 på 152 TWh. Vi och många andra tror på en stor ökning av elförbrukningen inom väg och järnvägstrafiken.

Man kan inte dra slutsatsen att all el från vindkraften i Norrland kommer att transporteras genom hela Sverige och exporteras söderut. Statistiken ovan visar att vi tidvis har behov av elen inom landet. Ett annat exempel är att vi under hela 2012 exporterat el till Finland. Om elen transporteras från Mellannorrland till Sydsverige så kommer överföringsförlusterna att vara någon enstaka procent. Vi beräknar livslängden på våra vindkraftverk till 25 år och söker tillstånd för drift i 30 år. Därefter kommer vi kanske att ersätta verken med nya och därmed fortsätta att utnyttja vägnät, elnät m.m. Om det blir så är svårt att säga idag, det beror på hur energisystemet och möjligheten att få tillstånd då ser ut.

Vi tar klimatfrågan på allvar och vill bidra till att de klimatmål som våra politiker satt upp kan uppnås. För att lyckas med det så behöver vi jobba med många olika energilösningar. E.ON utreder inte enbart om det är möjligt att producera vindkraft i Norrland utan utreder och bygger även vindkraft i södra Sverige, i andra länder och till havs. Vi utreder också om det är möjligt att producera mer vattenkraft i befintliga kraftstationer. Vi bygger värmeverk för att producera värme och el från biobränsle. Vi producerar och distribuerar biogas till bilar, bussar och lastbilar.

Vi tar till oss de synpunkter som framförs under tillståndsprocessen och jag ser Svenskt Landskapsskydds synpunkter som en del i det arbetet. Vårt mål är att projekten med god marginal ska uppfylla gällande lagstiftning och accepteras av alla intressenter. Till slut är det Länsstyrelsen som avgör om det är möjligt att bygga.

Lars Höglund

Regionchef E.ON Sverige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons