Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett sätt att använda kompetens på bästa möjliga vis

/
  • Skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare finns ”ute” på skolorna i Sundsvall. Psykologer, logopeder, syn- hörselkonsulenter och specialpedagoger med spetskompetens har kommunen valt att organisera centralt. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.)

Annons

Replik på "Nu måste tjänstemän och politiker tänka om", skriven av signaturen "Skolsköterska på kommunal skola", ST den 28 september.

Det finns alltid mer än ett sätt att organisera arbetet på. För Sundsvalls kommunala skolor har det gjorts ett val att organisera personal så nära eleverna som möjligt, eller på det sätt som vi anser stödjer eleverna på bästa sätt. När det gäller olika stödjande funktioner så finns skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och studie- och yrkesvägledare "ute" på skolorna. För att vi anser det nödvändigt.

När det gäller psykologer, logopeder, syn- hörselkonsulenter och specialpedagoger med spetskompetens har vi valt att organisera dessa centralt. Huvudorsaken är att deras kompetens behövs för olika skolor vid olika tillfällen och om de placeras vid enskild skola skulle andra skolor inte kunna använda deras kompetens.

En felaktig siffra. I artikeln nämns en felaktig siffra. Om vi räknar bort alla andra yrkeskategorier återstår tio specialpedagoger. Dessa tio har alla olika kompetenser inom olika områden – språkstörning, kartläggning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskola, lärmiljöer med mera. När det gäller dessa kompetenser är det något som varje skola inte själv har råd och möjlighet att ha. Även om de största skolorna skulle ha råd med vissa funktioner skulle de mindre inte ha råd.

Alla elever måste få samma möjlighet till stöd. Huvudmannens ansvar är att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet och därför måste vi se till att alla ges möjlighet att få det stöd som kan krävas utifrån elevernas behov.

Jag invänder inte mot insändarens uppfattning att mer resurser och kompetens på skolorna skulle gynna eleverna. Men att söka detta i de få tjänster som i dag är centralt placerade får flera oönskade och besvärande konsekvenser. Dels skulle spetskompetensen – till exempel att möta nyanlända med språkstörning inte bara äventyras utan förloras. Dels skulle inget stöd finnas att ge när skolor upplever att de provat allt och behöver nya kunskaper och ny inspiration i att fortsätta söka lösningar på sina problem.

Utvärderingar visar att många är nöjda. De utvärderingar som görs löpande av elever, föräldrar och personal av centrala elevhälsans insatser visar på att man är mycket nöjd. Nöjd både med den stödjande personalens kompetens och nöjd med användbarheten av stödet.

Detta stämmer också med den bild Skolinspektionen gav efter sin stora inspektion av skolorna i Sundsvall. Sundsvalls skolor och skolorganisation fick allvarlig kritik men en av de saker de lyfte fram som bra var just den centrala elevhälsans stöd till skolorna.

Vi vill att fler blir nöjda. Allt jag förklarat betyder inte att den centrala elevhälsan alltid lyckas med att göra ett bra arbete. Det finns saker som ska utvecklas och förbättras. Därför följer vi upp och utvärderar insatserna. Jag önskar att du som skrivit insändaren tar kontakt med centrala elevhälsan och hjälper oss förstå hur vi kan stödja din skola i sitt arbete. Om vi däremot delar upp de tjänster jag beskrivit på skolorna kommer de allra flesta att inte få något och dessutom inte ha någon att få stöd av när det behövs.

Lars Karlstrand

Chef Elevhälsa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons