Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktiga fakta om taxiupphandling i Sundsvalls kommun

/
  • Debatten måste baseras på vad som verkligen gäller, skriver Göran Bodén, Andreas Pettersson och Lars-Gunnar Sundholm på Sundsvalls kommun.

Annons

Det har i flera artiklar förekommit uppgifter om taxiupphandlingen i Sundsvalls kommun och vi ser det som viktigt att fakta framkommer, så att debatten blir baserad på vad som verkligen gäller. Det kan tolkas som att de nya leverantörerna skulle syssla med lönedumpning och erbjuda dåliga arbetsvillkor. Med rätt underlag blir debatten mer nyanserad och vi kan gemensamt arbeta för att förändra ett regelverk som i dag inte fungerar fullt ut. Vi vill alla åstadkomma sund konkurrens för seriösa företag men även säkerställa arbetsvillkor för de anställda.

Det har framförts synpunkter på att upphandlingen inte innehåller krav på kollektivavtal. Enligt gällande lagstiftning kan detta inte ske och detta har även tillsynsmyndigheten konstaterat i sin senaste rapport i februari, Uppdragsforskningsrapport 2015:2. Den kan alla ta del av på www.konkurrensverket.se.

Däremot kan krav ställas på villkor som motsvarar kollektivavtal, men då endast de krav som står i överensstämmelse med utstationeringsdirektivets hårda kärna. Detta avser i huvudsak villkor som rör arbetstid, semesterdagar, minimilön med mera.

Så har också skett och följande är hämtat direkt från kontraktet med taxileverantörerna:

Entreprenören ska tillämpa kollektivavtalsliknade villkor med följande huvudpunkter:

• Längsta arbetstid och kortaste vilotid.

• Minsta antal betalda semesterdagar per år.

• Minimilön.

• Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen.

• Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor.

• Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.

Enligt vad insändaren från Transport framför är rimliga krav att ställa:

• Miljöklassade fordon.

• Arbetsvillkor och kollektivavtalslöner utan ackord i trafiken.

Vår uppfattning är att kraven är ställda så att de omfattar det som är möjligt vad gäller arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Dessa krav är också de som tillämpats i övriga Sverige bland annat i Malmö stad med god erfarenhet.

Det är viktigt att vi i vår debatt utgår från vad som är möjligt enligt gällande lag. Om en lagstiftning inte är rätt går det sedan att debattera lagstiftningen. Det gäller oavsett om vår roll är politiker, tjänsteman, företagare, facklig förtroendeman eller medborgare.

Det är med glädje som vi nu ser att man från regeringen arbetar med frågan. Förhoppningsvis möjliggör detta att krav kan ställas, så att vi kan säkerställa en sund konkurrens för seriösa företag.

Tyvärr har debatten smalnats av till endast en av de viktiga frågorna som den här upphandlingen belyser.

Upphandlingen innehåller flera andra viktiga frågor, som att vi bör alla verka för att hela vår kommun ska få förutsättningar att leva och att vi bedriver vår verksamhet med så liten miljöbelastning som möjligt.

I den här upphandlingen finns krav att det ska finnas entreprenörer i kommunens ytterområden som i Matfors, Stöde, Indal och Liden.

Utöver nuvarande beställningscentral i Ånge, så kommer en telefonväxel placeras i Stöde som skapar upp till fem nya arbetstillfällen.

För att förbättra vår viktiga miljö så kommer det att finnas 13–15 bilar som drivs med fordonsgas 2016. Andelen förnyelsebart bränsle kommer ökas successivt i takt med vad marknaden klarar av.

Avslutningsvis vill vi framföra att vi tror fullt och fast på våra nya leverantörer och deras vilja att verka med schysta villkor. Deras bidrag för att hela kommunen ska ges möjlighet att leva och den satsning som man gör för miljöområdet är lovvärd och bör följas av flera. De företag som varje dag har en viktig roll i förse vår kommun med varor och tjänster, som att i detta fall ge våra medborgare en god service. Dessa spelar en viktig roll i vårt samhälle och bör också behandlas med den respekt de förtjänar.

Göran Bodén

Andreas Pettersson

Lars-Gunnar Sundholm

Sundsvalls kommun

Läs även insändaren "Vi vill inte ha rally i trafiken".

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons