Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finansinspektionen och bostadsbubblor

/

Annons

Från Hyresgästföreningens sida har vi under lång tid varnat för risken för en bostadsbubbla. Hushållens skuldsättning ger anledning till oro. Bristen på lediga bostäder gör att priserna stiger kraftigt. Utvecklingen är inte hållbar.

För att förhindra en bostadsbubbla föreslår Finansinspektionen att det ska ställas krav på amortering av bostadslån. De flesta inser att detta är ett nödvändigt steg. Många tycker att det åtgärderna är otillräckliga och vill införa en fastighetsskatt. För att inte skada rörligheten på bostadsmarknaden föreslår andra debattörer att beskattningen vid försäljning av bostadsrätter och villor ska minskas.

Det är märkligt att det är tyst om en av de viktigaste förutsättningarna för en bostadsmarknad i balans – nämligen tillgången på lediga hyresrätter till en rimlig hyra. Bostadsmarknaden är en helhet och en ökad tillgång på hyresrätter skulle hålla tillbaka den nu skenande pris- och låneutvecklingen.

Bristande konkurrens på byggmarknaden, markpriser, anslutningsavgifter, långa beslutsprocesser och beskattningen av hyresrätter driver tyvärr upp priserna för nyproduktion av hyresrätter. För en nyproducerad hyresrätt är hyran ofta cirka 10 000 kronor per månad.

Jämfört med andra boendeformer missgynnas hyresrätten skattemässigt. Bostadsrätter och villor subventioneras genom ränteavdrag och ROT-avdrag. Samtidigt har den tidigare regeringen slopat stöden för nyproduktion och ombyggnad av hyreshus. Bostadsföretagen trippelbeskattas genom fastighetsskatt, bolagsskatt och utdelningsskatt. Staten tar ut 25 procent moms på i princip alla varor och tjänster som behövs till bostadsföretagets verksamhet och momsen är inte avdragsgill. Kommunpolitiker för över vinster från kommunala bostadsföretag till annan kommunal verksamhet. Det sistnämnda blir ytterligare en sorts skatt för de som bor i hyresrätt.

Om vi ska få en långsiktigt hållbar balans på bostadsmarknaden måste det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. Av det skälet är det viktigt att staten förhåller sig neutral när det gäller beskattningen av olika boendeformer. Det faktum att hyresrätten missgynnas skattemässigt driver upp priserna på hela marknaden. De mer än tre miljoner människor som i dag bor i en hyresrätt får betala indirekta skatter på sin hyra och de som köper sin bostad får ta stora personliga risker.

I ett längre perspektiv måste något göras när det gäller byggkostnader och skatter. I det korta perspektivet måste det till investeringsstimulanser för produktion har hyresrätter. Skattefria investeringsfonder är också ett måste.

Bostadsmarknaden i dag börjar alltmer likna ett pyramidspel och människor får ta stora personliga risker. Vi hoppas att den nya regeringen och riksdagen ser till helheten på bostadsmarknaden och att de säkerställer att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. Det skulle ge en stabil bostadsmarknad.

Lillemor Göransson

Ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Henry Magnusson

Regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons