Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förnuft mot ideologi – varför inte helt enkelt titta på kartan?

/

Annons

Jag och många med mig är kritiska till kommunens beslut att kraftigt reducera kapaciteten på gamla E4 genom staden. Vi är också kritiska till kommunens argument att detta skulle förbättra luften i centrum, eftersom vad som generar dålig luft är starter och stopp samt tomgångskörning, det vill säga precis det som blir följden av kommunens beslut.

För ungefär ett år sedan skrev jag en insändare med titeln ”Gröna drömmar i det blå”. Jag ska inte här upprepa vad jag skrev då men jag pekade på hur man i Sundsvall till skillnad från andra städer valt att konsekvent försvåra framkomligheten för bilar utan att erbjuda fungerande alternativ. Jag efterlyste också de fakta och analysunderlag som ligger till grund för trafikplaneringsavdelningens ambitioner, det vill säga sådant som är viktigt för att skapa en effektiv trafikpolitik i en stad med gles kollektivtrafik och där många arbetspendlar från utanför staden. Till svar på min insändare fick jag en två-raders axelryckning av kommunens högste och öppet miljöpartistiske trafikplaneringstjänsteman där han hänvisade dels till min okunnighet, dels till kommunens miljöplan. Några faktabaserade motargument fick jag däremot inte och någon trafikplan tycks inte finnas.

Och nu har alltså kommunfullmäktige klubbat trafikplaneringsavdelningens förslag att ytterligare inskränka framkomligheten i en redan igenkorkad stad. Idén är att minska dagens 22 000 fordon, som passerar gamla E4 med 8 000 per dygn. De beslutande politikerna hävdar att man sett analyser och simuleringar som styrker att detta är möjligt. Någon redovisning av dessa analyser och simuleringar till allmänheten är det dock inte tal om. Man hänvisar också till att det ska byggas parkeringshus i södra delen av staden men låter oss inte veta vilka trafikflöden som kommer att reduceras av dessa parkeringshus eller när det i så fall kommer att ske.

Vilka 8 000 fordon är det man ska eliminera? Vilken väg ska dessa i stället köra? För kommer verkligen Sundsvallsbilisterna att välja bron i stället? Knappast. Det är bara att ta fram kartan och se vilka resor som underlättas av bron och vilka som inte gör det. Resenärer mellan söder om Kubikenborg och norr om Skönsberg och tvärtom har nytta av bron, men knappast några andra. De som pendlar mellan Njurunda och Sundsvall har ingen nytta av bron liksom inte heller de som pendlar mellan västerort och Sundsvall eller norrort och Sundsvall. Inte ens trafiken mellan Sundsvall och Birsta har nytta av bron. Så vilka 8 000 fordon är det som ska försvinna över en natt?

Vi har redan sett en ökad trafik på smågator i bostadsområden som inte är avsedda för genomfartstrafik på grund av kommunens reducering av kapacitet på stadens infarts- och genomfartsgator. Hur ska det då inte bli i våra bostadsområden när ytterligare 8 000 fordon eller fler måste söka sig nya vägar?

Det här spektaklet framstår alltmer som en uppgörelse mellan kommunen och Trafikverket. För att minska den lokala framkomligheten har kommunen fått 53 miljoner av Trafikverket. Medan Trafikverket eliminerar sin ekonomiska risk för sin meccano-pjäs till bro genom broavgifter så sitter Sundsvalls kommun med Svartepetter eftersom man åtagit sig att maximera Trafikverkets broavgifter genom att försvåra framkomligheten på vägar, som man tror är alternativ till bron men som faktiskt inte är det.

Det vore klädsamt om kommunens ansvariga i stället kunde erkänna att bron är till för genomfartstrafik på E4 i första hand, vilket är en stor miljöframgång i sig, men att säkert 90 procent av lokalresorna i Sundsvall faktiskt inte har nytta av bron och att man därför behöver planera förnuftigt och faktabaserat snarare än ideologiskt när man ska hantera Sundsvalls lokala biltrafik. Det skulle också bli lättare politiskt att en dag åter öka kapaciteten på de gator där man nu inskränker den. För den dagen kommer – men då lär inte Trafikverket stå för notan.

Staffan Synnerström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons