Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framtidens kärnkraft ger ren energi

Annons

Under nästan 20 år med den så kallade tankeförbudsparagrafen har Sverige hamnat efter i utvecklingen av kärnkraft, både ur ett anläggningsperspektiv och sett till kärnteknisk forskning.

Utifrån att kärnkraften står för nästan hälften av vår el-försörjning så har det statliga stödet till forskning på kärnteknikområdet under lång tid varit ytterst blygsamt. Synen på använt kärnbränsle har handlat om de mycket långa tiderna för slutförvaring. Detta synsätt tar dock inte hänsyn till den tekniska utvecklingen.

I dag utnyttjar vi endast drygt en procent av potentialen i det uran som grävts upp medan återstående 99 procent avses grävas ned som avfall. Flera lovande projekt med olika typer av snabba kärnkraftsreaktorer, som även kallas för fjärde generationens kärnkraft, pågår just nu.

I denna typ av reaktorer kan det sedan tidigare använda kärnbränslet i stället återanvändas.

Detta öppnar helt nya perspektiv. Med fjärde generationens kärnkraft skulle vi kunna fortsätta producera kärnkrafts-el i oförminskad eller höjd effekt under tusentals år. Detta utan att behöva bryta något nytt uran över- huvudtaget.

Vi minskar avfallsmängden med uppemot 99 procent och minskar dessutom behovet av slutförvar från 100 000 år till under cirka 1 000 år. Detta innebär inte att behovet av slutförvar försvinner. Det är alltjämt viktigt att vi fortsätter forskningen i Sverige kring slutförvar av använt kärnbränsle, men tidsperspektivet förändras dramatiskt.

Sverigedemokraterna kommer under kommande mandatperiod att arbeta för att de första stegen tas mot en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft.

En lämplig plats för en forskningsreaktor skulle kunna vara Oskarshamn, där det idag använda kärnbränslet finns. För att kunna uppnå ny, modern och än mer säker kärnkraft i Sverige behövs också en hög nationell kompetens och för detta behövs ökat stöd till kärnkraftsforskningen. Vi kommer att rikta anslag till kärnkraftsforskningen för att möta de behov av kompetens som är nödvändiga. Framtiden kräver ren energi till rimliga priser och i det perspektivet måste forskningen få fart.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons