Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela Sundsvall ska leva

Annons

Sundsvall har en ny kommunledning. En kommunledning som prioriterar samarbete för att lösa våra gemensamma utmaningar. Vi är överens om att Sundsvall behöver bli mer attraktivt och för att nå dit behöver hela kommunen leva och ges möjlighet att utvecklas, såväl stad som landsbygd.

Det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför kommer vi genom en aktiv politik att skapa möjligheter för kommunal service och förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter i alla kommundelar.

Gatubelysning på landsbygden har diskuterats under många år och längs Trafikverkets vägar ser vi att nedsläckningarna fortsätter. Så här i efterhand kan konstateras att det borde tagits ett helhetsgrepp i frågan från början, såväl vad gäller statliga vägar som kommunala och enskilda. Vi är beredda att se över belysning på landsbygden i sin helhet.

Barns skolvägar och platser där barn väntar på skolskjuts ska prioriteras. Därför avsätter vi investeringsmedel för att försöka möta de behov som finns.

Kommundelscentrum spelar en viktig roll för att hålla ihop de olika delarna i Sundsvall. För att möta morgondagens krav på väl fungerande kommundelscentrum behövs det en fortsatt upprustning.

Dessutom kräver en levande landsbygd i Sundsvall att landskapet hålls öppet. Därför införs en möjlighet att ansöka om en byskötselpeng som en ersättning för till exempelvis byutvecklingsgrupper eller föreningar som frivilligt tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker.

När det gäller ny och utökad trafik har busstrafiken mellan centrala Sundsvall och olika kommundelscentrum högsta prioritet. Därför föreslår vi som ett första steg en utökning av trafiken mellan Matfors och Sundsvalls centrum och fler dubbelturer mellan Stöde och Sundsvalls centrum.

Sundsvalls kommun är geografiskt stort och sundsvallsborna bor så utspritt att det i varje större kommundel ska finnas ett högstadium. Nedläggningar av befintliga skolor, inte minst på landsbygden, ska undvikas.

Under 2015 kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en strategi och handlingsplan för att ta tillvara och utveckla landsbygdens unika förutsättningar.

Handlingsplanen ska tas fram i nära samarbete med boende, företag och andra verksamma på landsbygden. Vi ser fram emot att mötas i den dialogen!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons