Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hör av dig till oss, Syster

Annons

I Sundsvalls Tidning, ST, artikel Systers kamp mot kommunen: "Ni måste dika" som publicerades den 5 april 2015 beskriver Syster för ST att det inte händer något när kommunen besökt henne under fem tillfällen. Kommunens mark- och exploateringsavdelning har besökt Syster vid två tillfällen under föregående år, även Mittsverige Vatten har varit på plats.

Vid det första mötet säkerställdes att inga skogsmaskiner orsakat ytvattenavledning mot Systers fastighet. Kommunens gatuavdelning förbättrade sedan vägdikena längs med Systers fastighet.

Vid både senare möte och i brev har vi försökt berätta för Syster att hon som fastighetsägare har ett eget ansvar för att ta hand om dagvatten på sin fastighet. Det är även viktigt att hon är medveten om de konsekvenser egna dikesgrävningar kan få, med hänsyn till rådande lagstiftning, eftersom att andra fastigheter kan påverkas. Vi har erbjudit henne att ses och tillsammans med byggnadssakkunnig och eventuellt försäkringsbolag försöka finna möjliga lösningar, vi har ännu inte fått någon respons på detta erbjudande.

Det är olika ansvar för skogsägare och övriga fastighetsägare. Den som bygger på en tomt i en skogskant har, liksom alla andra fastighetsägare, eget ansvar att anordna nödvändig markavvattning inom sin tomt och skydda sina byggnader.

Skogägaren har, om inget har anlagts eller byggts på fastigheten, vare sig skyldighet eller rättighet att förändra avvattningen från skogsmarken, en sådan förändring kräver tillstånd från länsstyrelsen.

En av anledningarna till att vi inte kunnat tillmötesgå Systers önskemål är att kommunen inte får utföra åtgärder som gynnar en enskild, om det klart och tydligt är någon annans ansvar enligt lag.

Syster är varmt välkommen att höra av sig till oss igen så att vi tillsammans kan se om vi kan hjälpa henne med vår kunskap, inom ramen för rådande lagstiftning.

Gunnar Westerlund, avdelningschef mark- och exploateringsavdelningen

Jan Eriksson, projektledare, mark- och exploateringsavdelningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons