Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyresgästföreningen och vi har ett gemensamt ansvar

Annons

Svar på Hyresgästföreningens insändare 23 februari – Mitthem får kritik

Hyresgästföreningen frågar vad som är ett rimligt samhällsansvar. Från Mitthems sida tycker vi att nedanstående fakta speglar ett gott samhällsansvar.

I dagsläget bygger Mitthem 230 nya bostäder för att möta efterfrågan i Sundsvall. Ytterligare 270 lägenheter ligger i våra tillväxtplaner för de närmaste åren fram till år 2021.

I dagsläget pågår ett omfattande underhållsarbete i vårt befintliga bestånd. Bara i år kommer Mitthem enligt planerna att lägga 202 miljoner kronor i underhåll och reparationer.

Mitthem har en tydlig uthyrningspolicy som gäller för alla.

Enligt uthyrningspolicyn har arbetsinflyttare möjlighet att få förtur till en bostad. På så sätt främjar vi inflyttningen till Sundsvall.

Mitthem deltar i bo stadsförsörjningen för särskilda grupper. Var fjärde hyresgäst i våra lägenheter är utlandsfödd. Var tredje hyresgäst har ett utländskt ursprung.

Mitthem samverkar med kommunens sociala myndigheter för att erbjuda ett bra boende för ekonomiskt svaga hushåll eller hushåll som av andra skäl har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden.

47 procent av Mitthems hyresgäster hade låg köpkraft vid senaste mätningen från SCB. Jämförelse- talet för hela Sundsvalls befolkning låg på 21 procent. Mitthem har även ett 60-tal bostadssociala kontrakt där kommunen står som hyrestagare.

Mitthems mål är att använda 5 procent av vinsten (750 000 kronor) till sociala projekt i våra bostadsområden enbart under år 2015.

De årliga hyresyrkandena för Mitthem ligger i linje med rikssnittet och regionen.

De årliga hyreshöjningarna för Mitthems hyresgäster ligger på en lägre nivå än rikssnittet sedan många år tillbaka. De senaste 17 åren har hyrorna inom Mitthem höjts med 31 procent medan rikssnittet ligger på 41 procents höjning.

Mitthem deltar i kommunens arbete med att marknadsföra Sundsvall som en bra studieort.

Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att fortsatt kunna upprätthålla en bostadsgaranti för studenter. Mitthem bedriver en aktiv samverkan med studentkåren och Mittuniversitetet.

När det gäller årets hyresförhandlingar kan jag konstatera att Mitthem och Hyresgästföreningen har haft alldeles för olika sätt att se på hyresförhandlingarna och vad dessa ska baseras på.

Hyresgästerna blir inte klokare av att vi fortsatt försöker att överrösta varandra med information om hur det är eller inte är i media. Både Hyresgästföreningen och Mitthem har ett gemensamt ansvar. Fokus under 2015 bör vara att komma överens om vad hyresförhandlingen ska grundas på, det vill säga. bestämma plattformen för förhandlingen.

Det gläder mig att Hyresgästföreningen tror på ett fortsatt gott samtalsklimat. Från Mitthems sida välkomnar vi detta med öppna armar.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons