Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I stort sett alla skolor bryter mot skollagen

Annons

Skollagen 2010:800. I andra kapitlet trettonde paragrafen står det:

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare och förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren och förskolläraren ska bedriva.

Sedan 1 dec 2013 gäller även följande tillägg:

Endast den som har legitimation som lärare och som förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

Här står det svart på vitt. Enbart en lärare som är legitimerad för matematik på gymnasiet får i dag undervisa i matematik på gymnasiet. Ingen annan. I och med det så finns det numera tre typer av personer som bedriver undervisning på skolorna idag:

1. Legitimerade lärare.

2. Behöriga lärare.

3. Obehöriga.

Den enda kategori som ska finnas som ansvarig i klassrummet är nr 1. Om nr 2 finns där och är behörig i annat ämne så bryter huvudmannen mot lagen, och definitivt för kategori nr 3. På Skolverkets hemsida kan man läsa om några undantag. Jag läste i Sundsvalls Tidning för inte så länge sedan att Annelie Luthman (ordförande i barn- och utbildningsnämnden) var nöjd över att behörigheten i de kommunala skolorna var så hög. Detta uttalande kom efter en rikstäckande undersökning som påvisade att minst 30 procent på grundskolan och cirka 40 procent i gymnasiet var personer som enligt skollagen inte skulle vara yrkesverksamma i ett klassrum. I Sundsvall var behörighetssiffran över 85 procent enligt Luthman. En friskolerektor som jag frågade angav 94 procent behöriga.(?)

Genast inställer sig frågor: Är Sundsvall så oerhört mycket bättre (bäst i Sverige?) när det gäller behörigheten/legitimationen? Försöker de att lura vanligt folk?

Legitimationskravet har funnits sedan 2011 och skulle ha en bortre gräns den 1 juli 2015. Nu har man alltså bestämt 1 dec 2013 för att snabba på skolorna. Vad gör huvudmännen? Det borde vara många med kategori 2 och framför allt kategori 3 som går på kurser för att kunna bli legitimerade? Hur tar ni hand om legitimerade som söker jobb hos er? Ni kanske gör som TBS i Sundsvall där jag sökte jobb som mattelärare. De erbjöd en löjligt låg lön och lade på arbetsuppgifter som ingen normalt funtad lärare skulle acceptera. Alltså tackar jag nej och de anställer gladeligen en obehörig billig person och bryter därmed mot lagen.

Huvudargumenten för införande av lärarlegitimation var att eleverna skulle garanteras en bra undervisning oberoende var i landet man bor. Det skulle höja kraven på de som anställer lärare. Det skulle inspirera enskilda lärare att på egen hand komplettera så att de kunde ansöka om legitimation. Huvudmannen skulle inte kunna anställa obehöriga för att spara pengar. De legitimerade skulle kunna få bättre villkor vid exempelvis lönesättning och därmed skulle den 20-åriga kräftgången för lärarnas status och lön kunna brytas.

Nu sker inte det. I stort sett alla skolor bryter mot den lag som ska hjälpa våra barn och ungdomar att få den undervisning de har rätt till. Det är nu dags för huvudmännen både i kommunala och friskolor att berätta följande:

A. Hur stor andel av undervisande personal inom verksamheterna tillhör respektive kategori 1–3 som jag tidigare har angett? Är det 85/94 procent i kategori 1: legitimerade lärare i ämnen de är behöriga i?

B. Vad har ni gjort sedan 2011 för att kraftigt öka andelen legitimerade lärare?

C. Den 1 juli 2015 upphör den fasta anställningen för olegitimerad undervisande personal. Hur tänker ni lösa det?

D. Sedan 1 december 2013 är det enbart tillåtet för legitimerad personal att skriva in betyg med några undantag. Om ni har förbigått detta, vet ni om att de betygen som är inskrivna av kat 2–3 bör vara ogiltiga?

Jag ser fram mot en livgivande och klargörande polemik framöver. Får jag inga svar så utgår jag från att det finns ett outtalat regelverk som vanligt folk inte ska veta om.

Mats Ottesen, legitimerad i matematik

Svar från Thoren Business School: På Thoren Business School Sundsvall har vi bara behöriga lärare i matematik. Vad gäller behörigheten så strävar vi alltid mot att all vår personal skall vara behöriga. I dag ligger vår siffra på cirka 87 procent behörighet bland lärarna (jämfört med riket som har 77,5 procent behörighet). De lärare som idag saknar behörighet är vikarier eller visstidsanställda och har i dag påbörjat studierna för att bli behörig lärare eller har ambition att snarast möjligt påbörja sina studier. Självklart följer vi de lagar och regler som gäller, vad gäller undervisning och betyg.

Vad gäller lönen så ligger våra snittlöner på jämförbar nivå med övriga skolor inom Sundsvalls kommun.

För att bemöta kritiken kring arbetsuppgifter så vet vi inte vad skribenten åsyftar. Jag som svarar på denna insändare har varit facklig engagerad sedan 1998 och var vid tillfället fackligt ansvarig för Lärarnas Riksförbund inom hela Thorengruppen. Jag vill också vara tydlig med att varje anställning föregås en facklig samverkan, så skedde även i det fall skribenten hänvisar till.

Tommy Lerstrand

Rektor

(tidigare Föreningsombud LR)

Thoren Business School Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons