Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Investeringar för ett attraktivt läraryrke och tidiga stödinsatser i skolan

/

Annons

Lärarna är den viktigaste förutsättningen för att alla elever ska må bra och utvecklas i skolan och för att alla elever ska nå målen.

Regeringens och Miljöpartiets satsningar på skolan fortsätter. Redan i vårbudgeten satsades mer än 2 miljarder kronor på skolan. För 2016 satsas ytterligare 2,4 miljarder och fram till och med 2019 blir satsningen drygt 6 miljarder per år.

Pengarna ska bland annat användas till ett attraktivare läraryrke och till tidiga stödinsatser för elever som har behov av det.

Satsningar på ett attraktivare läraryrke innebär höjda lärarlöner med syfte att premiera skicklighet och utveckling i yrket. Här vill regeringen avsätta 1,5 miljard under 2016 till ett statsbidrag för höjda lärarlöner och för kommande år beräknar man avsätta 3 miljarder kronor årligen.

Dessutom vill Miljöpartiet och regeringen genom samarbete med arbetsmarknadens parter förbättra lärarnas arbetsmiljö och minska den administrativa bördan. Man vill även skapa fler vägar in i läraryrket och förbättra utvecklingsvägar och kvalitetssäkra systemet för karriärtjänster.

Genom att satsa mer på tidiga stödinsatser i skolan, vill Miljöpartiet i regeringen lägga en stabil grund för framtiden för varje enskild elev. Får eleven med sig grundläggande kunskaper tidigt så gynnar det även senare inlärning och det påverkar även arbetsron i skolan.

Satsningen innebär också att man vill anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för varje elev och mer tid för undervisning. Det innebär också att klasserna i lågstadiet kan bli mindre. För lågstadiet gör regeringen även investeringar i stärkt specialpedagogik och en läsa-skriva-räkna-garanti. Målet är att garantin ska träda i kraft under 2017.

För att minska gruppstorlekarna och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag som uppgår till 415 miljoner kronor för 2015 och 830 miljoner per år från och med 2016.

Det här är satsningar som starkt kommer att bidra till den pågående utvecklingen av Sundsvalls skolor och som vi välkomnar varmt.

Elisabeth Zemturis (MP)

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons