Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kollektivtrafik kan ersätta mängder av bilresor

Annons

Tommy Letzéns insändare innehåller flera felaktigheter och felaktiga antydningar.

1. Artikeln försöker få oss att tro att det är Åsa Romson som dragit slutsatsen att biltrafiken bör minska, när det i själva verket är otaliga forskningsrapporter, utredningar och så vidare som tydligt visar att om vi ska nå våra miljömål, måste samhällsplaneringen förändras och biltrafiken minskas. Själv känner jag inte till en enda seriös forskningsrapport som visar hur klimat och miljömål skulle kunna nås med fortsatt ökning av biltrafiken.

2. Artikeln påskiner att bilbranschen har gått i bräschen för minskade utsläpp, när bilbranschen i själva verket har varit en tydlig bromskloss i arbetet för minskade utsläpp från trafiken. Om det inte vore för politiska initiativ till utsläppsminskningar hade inget hänt. Sverige har varit fegare än många andra, därför ligger svensk bilindustri efter vad gäller utsläppsnivåer – och tappar därmed konkurrenskraft.

3. Artikeln tycks mena att om vi bara lutar oss tillbaka kommer snart en betydande del av bilarna att vara utsläppsfria. Även om det stämde, skulle det knappast göra att miljömålen klaras. Tvärtom har utsläppsminskningen hittills per bil mer än ätits upp av det ökande antalet bilar.

4. Artikeln hävdar att åtta av tio resor sker med bil. De siffrorna framstår som tagna ur luften. Möjligtvis kan det stämma om bara motoriserade resor över en viss längd räknas med. I städer sker en stor del av förflyttningen till fots, vilket är en viktig del av stadens transportarbete och en förutsättning för det vi ser som stadskärnor med stadsliv och centrumhandel. Vi kan se hur den ökade bilanvändningen är ett hot mot stadskärnorna och hur de externa köpcentrumen ytterligare driver på bilberoendet och utsläppsökningen.

5. Artikeln hävdar att lösningen på problemen är bl. a byggandet av kringfartsleder, när det i själva verket är så att kringfartsleder leder till ökad biltrafik och ökade utsläpp totalt sett. Det är tydligt i bl. a trafikverkets egna beräkningar kring förbifart Stockholm och en konsensus inom mobilitetsforskningen. I Sundsvall gör berörda tjänstemän bedömningen att mängden bilar genom staden sannolikt kommer att vara uppe på samma nivå som innan bron om tre, fyra år. Byggandet av nya förbifarter slukar dessutom gigantiska resurser i konkurrens med utbyggnad av ett hållbart transportsystem som järnväg, cykelvägar och kollektivtrafiksatsningar.

6. Artikeln förbigår att det finns mängder av andra problem med bilen som trängsel, buller, olycksrisk och att värdefull mark och vacker strandnära mark domineras av bilparkeringar. Den sätter också likhetstecken mellan resor och bilresor. Att minska antalet bilresor är inte detsamma som att minska mobiliteten i samhället

Med det här vill jag inte påstå att alla bilar ska bort. Det har varken Åsa Romson, vårt partiprogram, eller någon IPCC-rapport heller påstått. Däremot hävdar jag, med stöd i forskning att det finns mängder av bilresor som med fördel skulle kunna ersättas med kollektivtrafik, gång, cykel och IT. Det ligger naturligtvis inte i motorbranschens riksförbunds intresse, men skulle ske av människors fria vilja om vi hade en samhällsplanering och en prissättning som gynnade hållbara transporter. Dagens samhällsplanering och prissättning är inte neutral eller given av någon naturlag och den gynnar det mest problematiska transportslaget – bilen. Om vi vill klara miljö och klimatmål, måste vi politiskt förändra detta.

Sture Norlin (MP)

Ledamot, Sundsvalls stadsbyggnadsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons