Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp

/

Annons

Alarm-Ambulansförbundet följer med oro Landstinget Västernorrlands agerande i den så kallade utfasning av ambulanssjukvårdaretjänster. Enligt förbundet framstår beslutet att säga upp ambulanssjukvårdarna som förhastat.

Från början vill vi klargöra att förbundet organiserar både sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Slutsatsen av detta är att Alarm värnar om bägge yrkeskategorierna. Klargöras skall också göras att vi angeläget månar om en på alla sätt god utveckling av landets ambulanssjukvård.

Socialstyrelsens tvingande föreskrift från 2005 innebar minst en sjuksköterska i varje ambulansbesättning. För att klara av vakanser, sjukfrånvaro och semestrar betyder detta i praktiken att majoriteten av landets ambulanspersonal är sjuksköterskor. En utfasning, likt den i Västernorrland har skett även i andra landsting. Inget landsting förutom Västernorrland har satt en absolut tidsgräns. Nämnas bör att en rad landsting återigen börjat anställa ambulanssjukvårdare.

Förklaringen till detta är att ett flertal huvudmän har börjat inse faran med alltför digra konverteringar till sjukskötersketjänster. Följden av denna personalpolitik medfört att flertalet arbetsgivare målat in sig i ett hörn I slutänden har landstingen hamnat i en beroendeställning, detta i tider när det blir allt svårare att rekrytera sjuksköterskor, då i synnerhet specialistsjuksköterskor. Tidsåtgången för att skola in en ny sjuksköterska till en självgående sjuksköterska för tjänstgöring i ambulans är inte gjort i en handvändning. Den nyutbildade speciallistsjuksköterskan universitetsutbildning innehåller inte ambulans-specifika kurser av central betydelse som PHTLS Prehospital Trauma Life Support), AMLS (Advance Medical Life Support) och PS (Prehospital Sjukvårdsledning).

Dylika utbildningskoncept bedrivs alltid internt inom landets ambulansorganisationer. Schablonberäkningar finns på vad det kostar att lära upp en skarp ambulanssjuksköterska. År 2006 beräknade Landstinget Gävleborg denna kostnad till 150 000 kronor/individ. Tillkommer gör att sjuksköterskorna är en allt flyktigare yrkeskategori. En blomstrande arbetsmarknad medför minimala risker med att säga upp sig, då nya jobb alltid finns bakom hörnet. Vi sjuksköterskor som väljer att stanna kvar inom ambulanssjukvården har till följd av denna utveckling erhållit en försämrad arbetsmiljö. Försämringen består av fler övertidspass, svårigheter att få ut ledighet. Beordrad övertid har blivit mer regel än undantag.

Ambulanssjukvårdare med lång tjänstgöringstid i ambulans besitter bevisligen en god klinisk kompetens. Dessa kan på ett enkelt sätt beskrivas som skickliga och duktiga. Sedan åratal tillbaka har viktiga internutbildningar genomgåtts. Naturligtvis är ambulanssjukvårdarna självgående, en tillgång för patienter och kollegor. Det framstår som ogenomtänkt och förhastat att säga upp ambulanssjukvårdarna. Detta kan beskrivas som att unik kompetens kastas bort.

Förbundet ser att denna utveckling som helhet inte gynnar ambulanssjukvården. Varken arbetsmiljömässigt, kompetensmässigt eller ekonomiskt. Ambulansförbundet är en intresseorganisation, fungerar även som en remissinstans för olika myndigheter som involverar ambulanssjukvård. Denna artikel ska inte betraktas som en partsinlaga, utan ses i skenet av intresseorganisation och remissinstans. Landstinget Västernorrland äger själva denna fråga. Förbundet ber ändock Landstinget Västernorrland att beakta det som påvisas i denna artikel, förhoppningsvis ta ett omtag i denna fråga.

Lars Hansson

Speciallistsjuksköterska Ambulanssjukvård och Ombudsman Ambulansförbundet Alarm.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons