Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Levande landsbygd men nej till gårdsförsäljning av alkohol

/

Annons

Lena Asplund och Eva Lohman fortsätter debatten om gårdsförsäljning av alkohol. Eftersom vi står långt ifrån varandra och ert svar innehåller ett antal sakfel väljer vi från IOGT-NTO:s sida att fortsätta debatten.

Ni skriver i er artikel ”Syftet med ett alkoholmonopol är att motverka missbruk, inte att motverka bruk överhuvudtaget”. När vi studerar frågan finner vi att syftet med ett monopol är att hålla marknadskrafter borta, eftersom vinstintresset arbetar för att öka konsumtionen. Ökar den totala konsumtionen, ökar också skadorna.

Fortsättningsvis skriver ni: ”Fel skött är det onekligen så att alkoholmonopol kan vara ett handelshinder, men då är det Systembolaget som inte sköter sitt uppdrag”. – Det handlar egentligen inte om handelshinder utan diskriminering. Förutsättningarna från EU för systembolagets monopol är att man inte diskriminerar utländska producenter gentemot inhemska utan att alla behandlas lika inom ramen för monopolet. Att systembolaget säger nej till gårdsförsäljning är att sköta sitt uppdrag.

Ni skriver vidare ”Rent praktiskt kan ett regelverk utformas på ett sådant sätt att vi undviker de skräckbilder som målas upp av motståndarna”. Varje utredning har visat att den enda formen av gårdsförsäljning som är möjlig rent praktiskt från ett EU-rättsligt perspektiv är en variant där alla producenter, inhemska och utländska, ges möjlighet att etablera sig utan geografiska hinder, just för att inte diskriminera utländska producenter. Jag vill rekommendera Lena Asplund och Eva Lohman att läsa Lotty Nordlings utredning.

Vidare skriver Asplund och Lohman: ”EU-kommissionen har självt avfärdat risken i ett svar på en fråga från europaparlamentsledamoten Christoffer Fjellner (M)”.

Även om mitt svar blir långt väljer jag att publicera vad vi från IOGT-NTO fått fram.

I debatten hänvisas ibland till ett svar som Neelie Kroes, Kommissionär för konkurrensfrågor, gav på en fråga från moderata Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner. Enligt Fjellner och andra förespråkare för gårdsförsäljning innebär svaret att EU-kommissionen godkänt gårdsförsäljning.

Det gör det inte, och det är EG-domstolen och inte Kommissionen som avgör frågan. I Neelie Kroes svar konstateras att gårdsförsäljning skulle utgöra ett undantag från den ensamrätt på detaljhandel som Systembolaget har enligt svensk lag. Svaret hänvisar också till att ett undantag måste anpassas så att ingen diskriminering föreligger mot utländska aktörer. Ett sådant undantag ”skulle därför kunna” vara tillåten, enligt svaret – om ingen diskriminering sker.

För att ett undantag ska vara tillåtet måste det alltså anpassas så att ingen diskriminering föreligger, det är vad svaret säger. Gårdsförsäljning skulle ge vissa svenska aktörer möjlighet att på den svenska marknaden sälja direkt till konsument, medan andra utländska aktörer inte skulle ha den möjligheten. Det är inte svårt att se att detta innebär en diskriminering av utländska aktörer på ett sätt som inte överensstämmer med EG-rätten.

Kroes säger dessutom uttryckligen i sitt svar att det inte berör tillämpning av artikel 28, vilket just är den artikel kommissionen har hänvisat till när man ifrågasätter Finlands gårdsförsäljning.

I vår förra artikel ställde vi två frågor till er. Vi finner inga konkreta svar, men upprepar våra frågor och hur vi tolkar ert svar:

• Är ni beredda att riskera Systembolagets monopol för att införa gårdsförsäljning? Vår tolkning av ert svar, är att ni ej är beredd att riskera Systembolaget, medan ni menar att gårdsförsäljning går att kombinera med monopolet. Här har vi helt olika uppfattningar.

• Vad är er uppfattning om Systembolagets inverkan på totaltkonsumtionen av alkohol? Här verkar vi vara överens om att Systembolaget har den positiva effekten att det begränsar totalkonsumtionen.

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi är helt överens om att Sverige är ett bättre land med en mer levande landsbygd. IOGT-NTO bidrar verkligen till detta på ett konkret sätt. Vi har cirka 400 samlingslokaler – mötesplatser runt om i vårt avlånga land, varav minst hälften finns på landsbygden. En mötesplats för bygden bidrar mer till en levande landsbygd, än gårdsförsäljning av alkohol. Däremot är IOGT-NTO mycket positiv till gårdsförsäljning av andra produkter.

Olle Häggström

IOGT-NTO Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons