Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många måste fly – många måste ta emot

/

Annons

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är uppemot 50 miljoner människor i världen på flykt från krig och förföljelse. Ungefär hälften blir kvar i sitt eget land under svåra förhållanden. 80 procent av de som lämnar sitt land flyr till grannländer som betecknas som fattiga U-länder. Det innebär att varje dag befinner sig drygt 20 000 medmänniskor på flykt från sina hem och för många handlar det om liv eller död. Många utnyttjas av hänsynslösa flyktingsmugglare och många drunknar i överfyllda båtar på väg mot friheten och ett bättre liv.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas cirka 95 000 asylsökande till Sverige nästa år, de flesta från Syrien. Det motsvarar 0,2 procent av de som flyr i världen. En del anser att det är för många, andra att det är för få. De mänskliga tragedierna och fattigdomen har nu också blivit en del av vår egen verklighet genom de tiggare som finns mitt ibland oss på gator och utanför varuhus. Mitt i det svenska välståndet.

Vårt välstånd har under århundraden byggts upp i samförstånd med människor från olika kulturer. Cirka 600 000 utrikes födda går till jobbet och betalar skatt varje dag. Det mångkulturella Sverige är inget nytt. Mer än någonsin är vi beroende av omvärlden. Att ta tillvara olikheter och likheter är inte bara en fråga om demokrati, solidaritet och människors lika värde utan också en resurs och en drivkraft för framåtskridande. I ett historiskt perspektiv är det inte länge sedan 1,2 miljoner svenskar också blev flyktingar till framförallt USA på grund av fattigdom och drömmar om drägliga levnadsvillkor. Många nådde aldrig fram. Då som nu. Vår egen historia borde ha lärt oss.

Världens konflikter och människors lidande ställer stora krav på oss alla. På vår solidaritet och moral. På vår förmåga att se andras nöd och behov. På vår vilja att dela med oss. Internationellt, nationellt och individuellt. Det ställer också krav på ett värdigt flyktingmottagande när det gäller bostad, arbete, utbildning och bemötande. Bostadsbristen har medfört att oseriösa personer skor sig genom att hyra ut undermåliga och dyra bostäder som flyktingboenden. Enskilda kommuner får ta ett oproportionerligt stort ansvar för mottagandet medan andra drar sig undan. Det kan inte få fortsätta.

Ansvaret för mottagandet måste fördelas mellan länder, kommuner och oss som enskilda individer. Globalt måste FN:s fredsbevarande roll stärkas för att förebygga och lösa mellanstatliga konflikter. På europeisk nivå måste ansvaret för mottagande fördelas jämnare mellan medlemsländerna. Och i Sverige måste ansvaret och villkoren för mottagandet fördelas jämnare mellan kommunerna. Det innebär också att vi som individer måste dela vårt ansvar och vara beredda att ta ställning och aktivt arbeta för ett mera värdigt flyktingmottagande. Många måste fly – många måste ta emot!

Vi möts den 5 december.

Styrelsen för Internationella klubben 5i12

Jasenko Omanovic, Ordförande

Fotnot: 5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 – den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons