Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många nackdelar med vindkraft

/

Annons

Egenproducerad el från vindkraft har de senaste åren fått skattemässiga fördelar i form av befrielse från energiskatt med 36 öre/KWh ( energiskatt plus moms). Vissa bostadsbolag och kommuner utnyttjar detta och kan påvisa vinst, då de dessutom erhåller råpris cirka 30 öre/KW samt subventioner 18 öre/KWh. Denna skattereform snedvrider konkurrensen, gynnar vindkraft men missgynnar biokraft och småskalig vattenkraft inom subventionssystemet (elcertifikatsystemet).

Skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft är olaglig, eftersom den strider mot EU:s statsstödsregler, visar en rättsutredning. En anmälan till EU kan leda till att kommuner som äger dagens skattebefriade anläggningar beskattas retroaktivt. Detta innebär dessutom att svenska staten kan anmälas för brott mot EU:s statsstödsregler.

Med anledning av detta finns nu en promemoria som är utskickad på remiss inför budgetpropositionen 2016 om hur ett konkurrensneutralt stöd till förnyelsebar energi skall utformas. Svensk energiomställning kommer att innebära nätkostnader på över 120 miljarder kronor vilket framöver kommer att bli synligt på elräkningarna. I detta sammanhang måste satsningen på vindkraften ifrågasättas.

I Holland, Polen och Tjeckien höjs röster för att dra sig ur integrationen av den europeiska elmarknaden påtalad av EU. Grannländerna till Tyskland vill förhindra att subventionerad tysk vindkraftsel dumpas på deras inhemska marknad. Vare gång det är stark vind störtdyker det tyska exportpriset, vilket tidvis tvingar tyska priset under noll för att elöverskotten skall gå åt. En annan nackdel är nätstörningar och svårigheter att reglera ned den inhemska produktionen för att kunna ta hand om de tyska intermittenta elöverskotten. Tyska producenter lider inte av detta eftersom vindkraftselen är starkt subventionerad med 50 öre/KWh. Den subventionerade elen orsakar stora störningar hos grannländer. Traditionella elproducenter i grannländerna som räknar med stabila priser på baskraft från kol- och gaskraft får sina kalkyler förstörda av det elöverskott som den tyska vindkraften ger vid stark vind.

Nedläggningar kan komma i fråga. Javisst det är ju detta som är avsikten med vindkraft, att slå ut fossilkraften, men vad händer när det inte blåser? Reglerkraften (kol och gas) måste finnas kvar i full skala, dess överlevnad kommer att kräva ekonomiskt stöd. Subventioner till både förnybar och traditionell el fordras, en så kallad effektmarknad.

Svenska Kraftnät bygger en stark förbindelse med Tyskland som är föga intresserade med risk för att svenskt vindkraftsöverskott skall dumpas på tysk marknad. Sverige och Tyskland finns i samma vindkorridor.

Förhoppningen är att vindkraftssatsningen upphör och ersätts av solkraft vilket blir en lättnad för de tusentals människor som lider av att tivoliliknade vindparksparker planeras i deras närhet, raserar natur och medför olägenheter. Befrielse från vindkraft torde vara en visuell och auditiv allemansrätt.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons