Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljökontoret har varit i kontakt med Skanska efter klagomål om besvärande lukt

Annons

Replik på "Skanska gör en bra boendemiljö sämre", ST 11 september.

Miljökontoret har under perioden 10 juni – 3 september 2015 fått in klagomål på besvärande lukt från Skanskas asfaltverk i Bosvedjan vid ett antal tillfällen. Vid samtliga tillfällen som klagomål inkommit har miljökontoret varit i kontakt med bolaget. Därutöver har miljökontoret besökt berörda bostadsområden samt genomfört tillsyn på asfaltverket.

Bolaget har redovisat följande till miljökontoret:

• Konsulten HT Miljövårds i Enköping resultat från besiktning av anläggningens utrustning för stoftavskiljning, inklusive mätning av stofthalt i rökgaserna.

• Konsulten konstaterar att utsläppet av stoft vid mättillfället var normalt.

• Fuktigt material (råvaror), brister i inställningen av brännaren och felaktig temperatur hos slutprodukterna kan ha bidragit till luktstörningarna.

Bolaget avser att testa möjliga förändringar i råvaruhanteringen, bland annat använda fräsmassor i stället för krossad asfalt då gammal asfalt blandas in, samt utreda om kompletterande insatser vid anläggningen, till exempel metoder att kunna dämpa spridningen av illaluktande ämnen från verksamheten, kan fungera.

Miljökontoret kommer nu närmast att fortsätta handlägga ärendet och i första skedet kontakta bolagets företrädare för att begära in vissa kompletterande uppgifter. Vi följer därefter upp bolagets åtgärder för att begränsa störningarna för omgivningen.

Bolaget har vid miljökontorets kontakter poängterat att man gärna vill att de som upplever lukt omedelbart mejlar till kontaktpersonen vid anläggningen, Daniel Stenlund (e-post daniel.stenlund@skanska.se). På så sätt kan ansvariga för verksamheten snabbt göra en översyn av driftförhållandena.

Anne Marie Fors

Miljöinspektör, miljökontoret

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons