Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljövänligare med fartyg

/

Replik på "Skippa logistikparken", ST 3 mars.

Annons

De varor som produceras i Västernorrland konkurrerar på en världsmarknad belägen långt ifrån vår region. Effektiva och hållbara transporter är därför en avgörande förutsättning för att kunna bibehålla och helst även stärka regionens konkurrenskraft.

Stora infrastrukturinvesteringar har genomförts och planeras i vårt område inte bara vad gäller godstransporter utan även för persontransporter. E4 söder om Sundsvall och bron över fjärden är ett exempel på nyligen genomförda projekt. E14 väster om Sundsvall, nytt resecentrum, järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland, till den planerade Logistikparken i hamnområdet, är exempel på satsningar som planeras.

I Sundsvall Logistikpark kopplar vi ihop väg, järnväg och hamn. På så sätt kan vi flytta över mer gods från lastbil till tåg eller fartyg och välja det transportslag som är effektivast för olika godsslag. Resultatet blir minskade koldioxidutsläpp och kostnadseffektivare transporter.

Skogsindustrin är en viktig basindustri för Sverige och miljarder investeras i skogsindustrin i vår region varje år. Vi har Europas största privata skogsägare i regionen, med skogsråvaran i inlandet och med produktionsenheterna längs kusten och i hamnområdet. Tunadals sågverk är Europas näst största leverantör av sågade trävaror och ska dessutom byggas ut. Vi har ett av världens största pappersbruk och en massafabrik där man planerar att fördubbla produktionen. Det är uppenbart vilka miljö- och effektivitetsvinster det ger att kunna ta in råvarorna på tåg, i stället för på lastbil och att leverera färdiga produkter i stora mängder via fartyg, i stället för med lastbil.

Regionen är dessutom världsledande inom metall- och kemiindustri. Vi har också Sveriges tredje största handelsområde. Allt detta innebär ett ökande transportbehov!

För att skapa förutsättningar för regionförstoring och förbättrade persontransporter planerar Sundsvalls kommun att området kring nuvarande järnvägsstation ska utvecklas till ett resecentrum för persontrafik. Nuvarande kombiterminal, som är placerad i direkt anslutning till planerat resecentrum, är en av de terminaler som proportionellt sett hanterar mest farligt gods i Sverige. Den ligger i vägen för utvecklingen av staden och ska flyttas ut till hamnområdet.

Sundsvalls kommunfullmäktige har genom demokratiska processer arbetat med en fördjupad översiktsplan för Petersviks- och hamnområdet (2009) och en detaljplan (2012) samt en översiktsplan för resecentrum (2013). Området söder om Tunadalshamnen har identifierats som lämpligt för att bygga en effektiv infrastruktur där olika transportslag sammanstrålar för att möta det ökande transportbehovet av gods.

Projektet Sundsvall Logistikpark drivs i nära samarbete mellan de fyra huvudaktörerna Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvalls Hamn AB, SCA och Trafikverket. Parterna träffas i olika konstellationer nästan dagligen. Det är många, komplicerade och långa processer som löper samtidigt, men vi har en gemensam tidplan. Alla parter kommer att behöva ta flera beslut innan allt är klart. Investeringsbeslut från både kommunen och SCA kommer att tas ungefär samtidigt – hösten 2017.

Trafikverket, som ska investera i de nödvändiga järnvägsanslutningarna har fastställt byggstarten till 2017 för Bergsåker och 2018 för Malandsanslutningen.

Som svar på insändaren från den 3 mars och till dem som funderar över om projektet kommer att genomföras – kommunen har sedan länge bestämt att området kring hamnen ska användas till transportinfrastruktur. Det är viktigt för vår miljö och för våra jobb och tillväxtmöjligheter.

Åke Jonsson,

Vd, Sundsvall Logistikpark AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons