Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitthem vill utveckla Sundsvall

/

Annons

Svar på Hyresgästföreningens insändare 26 februari – Mitthems vd tolkar lagen endast ur ett vinstperspektiv

Jag vill inleda med att uttrycka min glädje över att vi nu har en undertecknad överenskommelse för 2015. Däremot är det beklagligt att Hyresgästföreningen felciterar både mig och lagen i sin insändare. Lagen säger att det bostadspolitiska ansvaret ligger kvar på stat och kommun. Något uttalande om att Mitthem inte har något samhällsansvar har aldrig getts och kommer aldrig att ges. Vi tycker tvärtemot att nedanstående fakta speglar våra ambitioner om ett gott samhällsansvar och en vilja att medverka till Sundsvalls utveckling.

• I dagsläget bygger Mitthem 230 nya bostäder för att möta efterfrågan i Sundsvall. Ytterligare 270 lägenheter ligger i våra tillväxtplaner för de närmaste åren fram till år 2021.

• I dagsläget pågår ett omfattande underhållsarbete i vårt befintliga bestånd. Bara i år kommer Mitthem enligt planerna att lägga 202 miljoner kronor i underhåll och reparationer.

• Mitthem har en tydlig uthyrningspolicy som gäller för alla.

• Enligt uthyrningspolicyn har arbetsinflyttare möjlighet att få förtur till en bostad. På så sätt främjar vi inflyttningen till Sundsvall.

• Mitthem deltar i bostadsförsörjningen för särskilda grupper. Var fjärde hyresgäst i våra lägenheter är utlandsfödd. Var tredje hyresgäst har ett utländskt ursprung.

• Mitthem samverkar med kommunens sociala myndigheter för att erbjuda ett bra boende för ekonomiskt svaga hushåll eller hushåll som av andra skäl har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. 47 procent av Mitthems hyresgäster hade låg köpkraft vid senaste mätningen från SCB. Jämförelsetalet för hela Sundsvalls befolkning låg på 21 procent. Mitthem har även ett 60-tal bostadssociala kontrakt där kommunen står som hyrestagare.

• Mitthems mål är att använda fem procent av vinsten (750 000 kronor) till sociala projekt i våra bostadsområden enbart under år 2015.

• De årliga hyresyrkandena för Mitthem ligger i linje med rikssnittet och regionen.

• De årliga hyreshöjningarna för Mitthems hyresgäster ligger på en lägre nivå än rikssnittet sedan många år tillbaka. De senaste 17 åren har hyrorna inom Mitthem höjts med 31 procent medan rikssnittet ligger på 41 procents höjning.

• Mitthem deltar i kommunens arbete med att marknadsföra Sundsvall som en bra studieort. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att fortsatt kunna upprätthålla en bostadsgaranti för studenter. Mitthem bedriver en aktiv samverkan med studentkåren och Mittuniversitetet.

När det gäller årets hyresförhandlingar kan jag konstatera att Mitthem och Hyresgästföreningen har haft alldeles för olika sätt att se på hyresförhandlingarna och vad dessa ska baseras på. Hyresgästerna blir inte klokare av att vi fortsatt försöker att överrösta varandra med information om hur det är eller inte är i media. Både Hyresgästföreningen och Mitthem har ett gemensamt ansvar. Fokus under 2015 bör vara att komma överens om vad hyresförhandlingen ska grundas på, det vill säga bestämma plattformen för förhandlingen.

Marie Selin, VD Mitthem

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons