Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mobbningsfri skola är ett rättesnöre

/
  • Enligt forskning gjord vid NASP, har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade.

Annons

Sveriges kommuners och landstings stora enkätundersökning som presenterades i slutet av december 2014 visar, att många elever inte känner sig trygga i skolan, men också att elever som upplever att de vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare än andra.

Det finns minst 30 000 elever som är vad jag benämner totalmobbade. Då också många kvällar, helg­er och emellanåt lov blir ett psykiskt lidande för dem, genom att mobbningen hela tiden finns med i tanke och i känsla – ibland dessutom konkret genom elektroniska giftpilar, som skickas genom cyberrymden via mobiltelefoner och datorer – och möjligheten att känna glädje är förstörd.

Därutöver tillkommer minst 20 000 elever som är mobbade. Då oron över vad som ska hända under veckan som följer, oftast börjar någon gång under söndagen, och varje skoldags ångest slår till på morgonen. Även dessa elever kan – av och till – utsättas för elektroniska giftpilar.

Det finns unga människor, som genomför självmordsförsök orsakade av den mobbning, som de är, eller har varit utsatta för. Det finns också unga människor, som dör genom självmord.

Enligt forskning gjord vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade.

Vad krävs för att skapa en mobbningsfri skola?

Den viktigaste grundförutsättningen för en mobbningsfri skola är, att all verksamhet genomsyras av en varm och positiv atmosfär. Det innebär givetvis att all personal – lokalvårdare, lärare, elevassistenter, vaktmästare, skolledare skolsköterskor, bespisningspersonal, kuratorer, psykologer och andra, har den gemensamma attityden, att mobbning och kränkning är något som ingen skall acceptera någon gång. Att konsekvent, och till varje pris påtala, att det inte tolereras.

En annan grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen ger skolor resurser för att kunna genomföra skollagens krav och intentioner. Vilket också innebär kontinuerlig utbildning av all personal, för att ge främjande, förebyggande och vid behov akuta verktyg mot mobbning och kränkning, också den som sker i cyberrymden.

I detta arbete är det naturligtvis självklart att elever och föräldrar måste involveras.

En ytterligare grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen entledigar skolledare, som inte håller måttet, utan är riskfaktorer, när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet – deras fysiska och psykiska hälsa.

Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons