Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När demokratin försvann

/
  • ”En förvaltningsdirektör fick sitt jobb utan föregående demokratisk rekryteringsprocess. Samtliga fack protesterar. Nämndens ordförande protesterar. Medarbetare protesterar. Ingen vill ha en julklappsdirektör”, skriver signaturen Ello.

Annons

Så var det dags för en ny kompisrekrytering i Sundsvalls kommun. En förvaltningsdirektör fick sitt jobb utan föregående demokratisk rekryteringsprocess. Samtliga fack protesterar. Nämndens ordförande protesterar. Medarbetare protesterar. Ingen vill ha en julklappsdirektör. Men numera spelar sådant ingen roll i vår kommun där demokratin satts ur spel och kommundirektören blivit fartblind.

Det finns ingen anledning att rekrytera när förvaltningsdirektören gjort ett så bra jobb säger kommundirektören. Nä så kan man ju tänka förstås men med ett sådant resonemang delas jobb ut godtyckligt och majoriteten av cheferna blir homogena i stil och tänkande. Man kan inte bygga en kommuns kompetens på så sätt.

Det här har blivit en vana eller kanske ovana de senaste åren. De obekväma rensas ut. Särskilt de starka kvinnorna har sorterats bort och ersatts med färre men anpassade och underordnade kvinnor – jämställdheten har backat 50 år. Men man kan råka illa ut oavsett om man sysslar med kundcenterprojekt eller är förvaltningsdirektör. Om man inte håller med kommundirektören. Och håller man med, ja då kanske man får ett toppjobb i present.

Så här kan det väl vara i hos vilken föråldrad arbetsgivare som helst. Men inte i en kommun som drivs av våra gemensamma skattepengar. Om en kommunledning sätter upp regler för hur medarbetare och chefer ska uppföra sig men själv tar sig rätten att göra lite hursomhelst så är det särskilt allvarligt och klandervärt. Det betyder faktiskt i förlängningen att vad som helst kan hända och ingen vågar reagera. Som i vilken diktatur som helst.

Det är tystare i kommunhuset. Människor aktar sig för att bli obekväma. I en sådan organisation kan naturligtvis inte ekonomin gå ihop. Det är människor som ska skapa service till människor, ingen byggnad som ska uppföras enligt en teknisk ritning.

Det här är inte acceptabelt. Som kommunmedborgare hoppas jag att de nyvalda politikerna gör ett krafttag och tar tillbaka styrningen över Sundsvalls kommun samt ser till att demokratiska spelregler som ska gälla i en kommun faktiskt gör det. En kommun ska inte ledas av tekniker, ekonomer eller militärer. De är verktyg i en organisation men ledarskapet ska skötas av de som förstår helheten och själen i en kommunal organisation.

Medias roll är bland annat att granska kommunen kritiskt. På senare år har den kompetensen urholkats när material delas och köps in i stället för att ha journalister på plats. Det är ett allvarligt problem att demokratin inte granskas på ett ingående sätt och det är då sådant här kan passera utan större uppmärksamhet.

Ello

Svar direkt:

I Sundsvalls kommun har vi en rekryteringsprocess som vi använder när vi rekryterar både chefer och medarbetare. Den innefattar behovsanalys, kravprofil, rekryteringsmetod, urval, intervjuer och referenstagning. Vid varje rekrytering är många personer delaktiga, både från arbetstagare och arbetsgivare, i arbetet för att vi ska säkerställa att vi gör en så bra rekrytering som möjligt.

I det fall som det refereras till i insändaren så handlar det om en chef som tidigare rekryterats enligt rekryteringsprocessen ovan och som visat goda resultat, både i sin tidigare tjänst och i sin nuvarande roll som förvaltningsdirektör.

I undantagsfall så frångår vi den vanliga rekryteringsprocessen. Den handlar om varsamhet med skattemedel om vi bedömer att de påvisade resultat som personen redan uppnått gör att den kan gå vidare till en annan tjänst i organisationen.

I det här fallet har fackförbundet inte protesterat mot att personen i fråga fått tjänsten utan att vi inte följt ovan nämnda rekryteringsprocess. Det kan man så klart ha olika åsikter om. Men i det här fallet så är bedömningen att personen är rätt person på rätt plats utifrån goda uppvisade resultat. Personen hade också under drygt två års tid gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad förvaltningsdirektör på just den aktuella tjänsten innan tjänsten blev ordinarie.

Inom den närmsta tiden kommer vi att göra en rad olika rekryteringar till ett antal strategiska viktiga tjänster i Sundsvalls kommun. Samtliga följer ovan nämnda rekryteringsprocess.

Vad gäller resonemanget i insändaren om antalet starka kvinnor i kommunledningen är tre av tio förvaltningsdirektörer kvinnor. I de tio helägda kommunala bolagen så har vi två kvinnliga chefer och på koncernstaben så är det just nu fyra kvinnor som innehar de fem direktörstjänster som finns där.

Vår vision är att göra det goda livet möjligt för alla som bor och verkar i Sundsvall samt de som kommer för att besöka oss. Vår värdegrund handlar om mod, öppenhet och helhetssyn och det är frågor som såväl chefer som medarbetare arbetar med varje dag i vår kommun. Vi, och jag som kommundirektör, arbetar ständigt med ett öppet samtalsklimat, dialog och olika metoder för att nå så bra resultat som möjligt.

Vi är en politiskt styrd organisation och en del i min roll är se till att politiska beslut verkställs. Som kommundirektör värnar jag om det öppna samtalsklimatet och att chefer och medarbetare i samverkan ska medverka till att uppnå de resultat vi ska uppnå. Vad gäller utvecklingen av ledarskapet så har vi under de senaste åren gjort stora satsningar på att utveckla ledarskapet i form av introduktion och utbildningar för chefer. Kommunen satsar också sedan några år tillbaka på ett chefsförsörjningsprogram för att fånga upp talanger i organisationen som har goda förutsättningar att bli framtida chefer i vår organisation. I de fyra program som genomförts är drygt 80 procent av deltagarna kvinnor.

Du är välkommen att kontakta mig för att prata mer om dessa frågor, jag välkomnar dialogen och dina frågor och tankar.

Stefan Söderlund

Kommundirektör

Sundsvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons