Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt spår i Sundsvall är nödvändigt

/
  • Låt persontrafiken gå genom stan på befintlig järnväg, skriver Jan Gullmark. När det gäller godstrafiken föreslår han att en ny järnväg byggs.

Annons

Under förra decenniet diskuterades planerna på ny E4 och järnvägens dubbelspår i Sundsvall mycket. Det berörde även E14 och väg 86. Motororganisationerna, länsstyrelsen och kommunens byggnads- och översiktsplaner hade tidigare konstaterat att det så kallade västra alternativet var bäst ur de flesta synpunkter både vad gällde E4 och järnväg. 9 juli 2007 hade motormännen en helsidesanalys i ST av företaget. Analysen visade att det västliga alternativet för E4 och dubbelspåret var bäst sett ur de flesta synpunkter. De farhågor som motormännen framförde om bron och dubbelspår genom stan besannas nu mer och mer.

För 5 miljarder hade man kunnat bygga både E4 och dubbelspåret väster om stan.

Trafikverket fick frågan hur många fordon som dagligen skulle passera bron och svaret var 17 000 per dygn när bron öppnar och att dagens trafik på Parkgatan i stort sett halveras.

Nu har bron öppnats och 7 000 fordon passerar varje dygn. Om bron ska dra in de pengar Trafikverket räknat med behövs 2–3 gånger högre avgift eller 2–3 gånger fler fordon.

Och nu har Trafikverkets dåliga förberedelsearbete resulterat i rost och röta i vad som är brons bärande fundament och den entusiasm och hänförelse över bron som haussades upp inför invigningen har börjat vittra. Och mera pengar behövs.

Mycket höljdes i dunkel. Vem talade om?

Att Sundsvallsborna ska betala en stor del av brons byggande.

Att trafiken ska tvingas över bron genom att gator görs smalare.

Att stadens interna trafik därmed försvåras.

Att Sundsvallsborna till stor del ska betala för försämringarna.

Att kommunen i gåva av Trafikverket får många kilometer väg att underhålla.

Att lastbilstrafiken på E14 och väg 86 till och från Medelpads och Jämtlands inland ska bestraffas med broavgift samt 15 km extra i vardera riktningen när man blir tvungen att ansluta till E4 i Birsta. En fördyrning för inlandets näringsliv vid transporter till och från sydligare delar av landet. En och annan kommunrepresentant väster om Sundsvall funderar säkert i dag om det var så klokt att ge sin välsignelse till både bron över fjärden samt dragning av järnvägen genom Sundsvall stadskärna.

E4 och bron har gått från att av de ”troende” betraktats som en problemlösare för trafiken och för miljön, en symbol och förhoppning för framtiden – till att ha blivit ett frågetecken, en tveksamhet, ett bekymmer. Framtiden får visa om det blir en framgång eller ett fiasko.

Gör inte om misstaget när det gäller dubbelspåret.

Sunt förnuft säger stopp för dubbelspår genom stan av några enkla men allvarliga skäl vare sig man bygger en tunnel, lägger järnvägen i ett dike, bygger i gatuplanet eller lyfter upp spåret på en brygga. Olyckor händer med järnvägstrafik. Att bygga en järnväg för godstrafik, med explosionsrisk, brandrisk, förgiftningsrisk och tekniska risker med mera genom en tätbebyggd stadskärna har ingenting med sunt förnuft och förutseende att göra. Farligt gods kommer varje dag att passera stadskärnan. Låt persontrafiken gå genom stan på befintlig järnväg. Gör en ”anhalt” i området Esplanaden/Nytorget och Sundsvalls köpmän blir glada. Bygg en järnväg från Bergsåker/Kolsta och söderut för godstransporterna. Det bidrar då också till triangelspårets i Bergsåker lösning. Låt de långa, tunga, bullriga, miljöfarliga tågen gå på en snabb och relativt trafiksäker järnväg väster om stan. Det tjänar människorna, miljön, trivseln och skattebetalarna på.

Jan Gullmark, Fränsta

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons