Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

/
  • ”Jag ser med stigande oro utflyttningen, bristen på arbetstillfällen, hopplösheten hos många inför framtiden, en åldrande ­befolkning och inte minst en misstro mot makten”, skriver Hans Ekendahl.

Annons

Upp till bevis. Sätt punkt för den skamlösa centraliseringen av statlig verksamhet till storstäder och större kommuner. Hela landet ska leva. En självklarhet kan tyckas men den praktiska politiken går stick i stäv med ambitionerna. Hoppet står till dig Sven-Erik Bucht och den nya regeringen, som borde ha genomskådat falskheten i budskapen. Jag förväntar mig att du sätter stopp för Trafikverkets förslag till ny organisation av trafikledningsverksamheten, en av de fyra huvuddelar av rapporten Rätt funktion på rätt plats.

Myndigheter behöver inte ta lokaliseringspolitiska eller samhällsekonomiska hänsyn. På den punkten kan inte Trafikverket klandras. Det ansvaret har politikerna. Trafikverkets rapport är ett dråpslag för Ånge. Jag ser med stigande oro utflyttningen, bristen på arbetstillfällen, hopplösheten hos många inför framtiden, en åldrande befolkning och inte minst en misstro mot makten. Valutgången kan ses som en konsekvens av det sistnämnda.

Vad ska det bli av min gamla hembygd liksom alla andra kriskommuner utanför storstadsregionerna? Jag upplever att den situation som uppstått till stor del beror på den kanske omedvetna utarmning som blivit följden inte minst av politiskt svek rörande statens verksamheter, i första hand Posten och järnvägen. De beslutsunderlag som legat till grund förefaller inte vila på någon nationalekonomisk kalkyl, det vill säga en samhällsekonomisk konsekvensbedömning av kostnader och intäkter. Inte heller synes miljöhänsyn ha påverkat besluten, som vid nedläggningen av postterminalen medförde landsvägtransporter i stället för järnvägstransporter. Inte heller allmänmänskliga och personekonomiska hänsyn tycks ha vägts in. Inte heller tycks den kompetens som finns värdesättas. Inte heller kapitalförstöringen när investeringar betraktas som ”sunk costs” tycks störa bilden. Inte heller förefaller centraliseringens negativa konsekvenser beaktas som att nya investeringar krävs i både anläggnings- och humankapital. Inte heller övervägs decentralisering som framgångsfaktor för bättre effektivitet. Jag har varit med så länge att jag varit med om pendelrörelser mellan ytterligheter alltför mycket för att vara skeptisk till motiven att organisera sig på det ena eller andra sättet. Det finns mer balanserade lösningar.

Åderlåtningen av Ånge är vid vägs ände. För att få en jämförelse av åtgärden att lägga ner ledningscentralen i Ånge med 50 anställda, skulle flytten motsvara cirka 10 000 stockholmare i arbetslöshet. Det massmediala intresset skulle vara enormt om Stockholmsregionen skulle drabbas. Men en glesbygdskommun? Medierna har här ett stort ansvar.

Ånge har genomlidit flera bortfall av arbetstillfällen under senare år som kraftfullt nedsatt skatteintäkter och lett till förlorade investeringar som kommunen finansierat. Staten investerade 100 miljoner kronor i en ny ledningscentral i Ånge. Enligt förslaget skulle den moderna fastigheten vara lämplig för att genomföra utbildningar i särskilt med tanke på att där finns god järnvägskompetens bland annat om trafikstyrning på ERTMS-banor. Förslaget från Trafikverket är att ERTMS ska ersätta ATC.

Jag läser i Dagens samhälle att Ånge tillhör de fattigaste kommunerna i landet. Fyra kommuner klassades som fattigare. Det känns inte rimligt att de fattigaste kommunerna ska ytterligare drabbas. Det kan heller inte vara rimligt att redan styvmoderligt hanterade landsändar ska råka ut för statliga myndigheters agerande utifrån motiv som kan ifrågasättas. Att statliga investeringar på i detta fall 100 miljoner (investeringen i en ny ledningscentral för cirka fem år sedan i Ånge) förstörs på skattebetalarnas bekostnad förefaller huvudlöst. Tilltron till Trafikverkets pengamässiga vandel stärks knappast.

Sammanfattningsvis tycker jag att den lokalisering som föreslås bör ändras på så sätt att Ånge i stället för Gävle tar hand om trafikstyrning och trafikinformation på järnväg. En samlokalisering av funktionerna för väg och järnväg kan inte vara ett argument för Gävle. Observera att invändningarna mot förslaget rör lokaliseringen inte förslagen om den tekniska utvecklingen av trafikledningen.

Hans Ekendahl, Ångebo i förskingringen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons