Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orimliga höjningar strider mot principer

/

Annons

Sverige är inne i en lågkonjunktur präglad av den ekonomiska krisen i Europa. Prisutvecklingen och räntorna är på rekordlåga nivåer och kommer att förbli så längre fram. Det är socioekonomiskt angeläget att detta också återspeglas i måttliga hyreshöjningar i en tid med dyrare hyror och ökande inkomstskillnader.

De lokala hyresförhandlingarna med Mitthem har strandat då det inte lyckats leda till ett hyresgästvänligt avtal. Mitthem har yrkat på 2,46 procent i hyreshöjning, det innebär till exempel 150 kr mer i månaden för en hyra på 6 000 kr. Det kan tyckas att 150 kronor mer i månaden är lite att orda om, men rent hushållsekonomiskt är det mycket i längden.

Höjningen har motiverats med ökade renoveringskostnader då mer än hälften av Mitthems bestånd är byggda under miljonprogramsåren. Hyresgästföreningen är för nyinvestering, dock ska det ske på rimliga villkor. Det stora renoveringsbehovet fick ägarna Sundsvall kommun att sänka Mitthems avkastningskrav vilket föranledde en lägre vinst (16 miljoner) år 2014 jämfört med dryga 30 miljoner tidigare. Trots detta överstiger vinstnivån avkastningskravet med råge.

År 2011 granskade tidningen Hem & Hyra vinsterna i landets 50 största kommunala bostadsbolag, det visade att Mitthem var det sjunde mest lönsamma. Allt detta indikerar för att Mitthem bör ha goda reserver för nödvändiga upprustningsprojekt utan att belasta hyresgästerna helt.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) Intäkt- och kostnadsundersökning betalar de som bor i hyresrätt ständigt mer. År 2012 utgjorde boendeutgiften 28 procent av disponibel inkomst för den som bodde i en hyresrätt medan motsvarande andel var 20 och 16 procent för de som bodde i en bostadsrätt respektive småhus. Skevheten beror främst på en orättvis beskattning av hyresrätten samt bolagens extrema krav på affärsmässighet. Genomsnittsinkomsterna är också högre för dem som äger egna hem än de som bor i hyresrätter, denna kombination är skadlig, särskilt när inkomstskillnaderna ökar i Sundsvall. År 1999 skiljde det, enligt SCB drygt 135 000 kr mellan den högsta och lägsta medelårsinkomsten, tio år senare är gapet det dubbla på 269 000 kr.

Hyresgästföreningen är medveten om den lagstiftning som möjliggör för kommunala aktiebolag såsom Mitthem att agera affärsmässigt, dock förtydligar samma lagrum att sådan affärsmässighet ska kombineras med ett aktivt samhällsansvar. Detta är klargjort i förarbetena till lagen som reglerar kommunala aktiebolags verksamhet. ”De kommunala bolagen har inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter.”

Således bör Mitthem anamma denna princip och återinvestera helt/delvis de tidigare vinsterna i hyresgästernas boende. Vi efterfrågar därför ett ansvarsfullt förvaltande av Mitthem inte endast gentemot dess ägare, utan även mot hyresgästerna i det rådande samhällsekonomiska läget.

Ali Qadiri

Utredare Hyresgästföreningen Norrland

Styrelsen för lokala Hyresgästföreningen Sundsvall/Timrå

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons