Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patienter i länet ska få en god och jämlik vård

/

Annons

Replik på "Orimliga förhållanden på Sundsvalls sjukhus".

Sedan i januari har jag och flera andra ledande politiker i landstinget besökt akutmottagningen, hjärtintensiven/kardiologen, kvinnokliniken samt ögonkliniken. Dessutom har två av oss följt med vårdplatskoordinatorn runt på ett antal vårdavdelningar och sett arbetet med att få fram vårdplatser till personer som kommit in akut till sjukhuset. Det finns både arbetsmiljöproblem och personalbrist på Sundsvalls sjukhus.

De problem som vi har tagit del av är överbeläggningar, hög arbetsbelastning, brist på sjuksköterskor samt lokalproblem. Vidare har ett tydligt missnöje med att tjänstgöra varannan helg dominerat som arbetsmiljöproblem.

Vad gör då vi politiker?

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick i mars en redovisning av åtgärder mot överbeläggningar. Det handlar om en rad insatser för att förhindra att patienter läggs in på sjukhus i onödan och att patienter inte blir kvar på sjukhus i onödan. Nämnden begärde även ytterligare fakta kring kvarliggande patienter på vissa kliniker.

I nästa vecka kommer nämnden att diskutera vad som görs för att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan handla om stöd till nya sjuksköterskor, förmåner under vidareutbildning, inrättande av en kompetenstrappa som ger en bättre löneutveckling och nya arbetsscheman som några exempel.

Till mötet i juni har vi beställt en redovisning av arbetet med att ha rätt kompetens på varje arbetsuppgift. I korthet handlar det om vad som kan göras för att legitimerad personal som sjuksköterskor och läkare kan avlastas vissa arbetsuppgifter för att kunna ägna sig mera åt patienter.

Förvaltningsledningen ser också över om det finns osakliga löneskillnader för vissa grupper av specialistsjuksköterskor. Där jämförs lönerna både inom länet och med jämförbara landsting.

Landstinget måste bli bättre inte bara på de sakområden som jag redovisat här ovan, utan också på att återföra till personal och allmänhet om det förändringsarbete som pågår. För om man som personal påtalar problem och sedan inte hör något om vad som görs och vad som planeras så är det lätt att tro att ingen lyssnat och att inget görs.

Vi i politiken försöker lyssna och vi kommer att fortsätta att uppmärksamma arbetsmiljö, personalrekrytering och en bättre användning av de resurser som skattebetalarna lägger på specialistvården. Allt i syfte att patienter i hela länet ska få en god och jämlik vård.

Ewa Back (S)

Ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden

Landstinget Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons