Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Retorik som ämne stärker barn och ungas självkänsla

/

Annons

Jag träffar ofta ungdomar som är nervösa och har en klump i magen inför den skoluppgift som alltför ofta förvandlas till ett orosmoment och elevernas stora skräck; att hålla tal inför sina klasskamrater.

Det som borde kännas naturligt och kännas som en rolig utmaning förvandlas lätt till ett växande orosmoment som till och med kan orsaka fysiskt obehag för de elever som känner skräck inför att ställa sig upp och tala inför en publik. Det är bara ett skäl till varför skolor bör integrera retorik som en naturlig del av läroplanen och en självklar ingrediens i undervisningen redan från tidig ålder.

Retorik handlar inte bara om att hålla intresseväckande och underhållande tal, retoriska kunskaper är på många sätt nödvändiga för att marknadsföra sig själv, inte minst i yrkeslivet.

Skolor och förskolor bör satsa på att introducera retorik redan i femårsåldern. Det är hög tid att avdramatisera retoriken som begrepp, i de lägre åldrarna kan förskolor och skolor istället fokusera på att låta barnen tala inför en grupp genom att exempelvis dela med sig av sina upplevelser på morgonsamlingen eller i samband med en lektion. Det handlar om att bygga upp en trygghet och ett naturligt förhållningssätt till att tala inför en publik.

Retorik är ett ämne som kan tillämpas i så gott som alla ämnen i skolans nuvarande läroplan. Störst effekt har retorikkompetensen sannolikt om den integreras i befintliga ämnen i skolans lägre årskurser, för att så småningom introduceras som ett eget ämne på högstadiet och gymnasiet.

Jag upplever tyvärr ofta att lärarna själva känner sig osäkra inför att undervisa sina elever i retorik, ofta på grund av bristande kunskaper. En kompetenshöjning i lärarkåren vad gäller retorikens grunder och vikten av att eleverna får med sig en retorisk verktygslåda redan från tidig ålder vore därför önskvärt. Genom att lära ut en konkret modell för hur eleverna kan bygga upp sina tal förser skolan våra ungdomar med en kompetens och en färdighet som de har nytta av resten av livet, inte minst när det är dags för dem att göra sitt inträde på arbetsmarknaden och söka sitt första jobb.

Vi lever i ett samhälle där det blir allt viktigare att kunna marknadsföra sig själv och sin egen kompetens. Det är ytterligare ett skäl till varför alla elever har rätt att få tillgång till en retorisk verktygslåda som de kan använda sig av vid så många olika tillfällen i livet och dessutom kan bidra till deras personliga utveckling. Känslan av att kunna tala inför andra utan att bli nervös och dessutom vara nöjd med sitt framförande kan få de ungdomar som tidigare varit osäkra och känt sig nervösa inför tanken på att ställa sig upp och tala inför en publik att växa som personer och upptäcka glädjen i att känna sig säkra på sin egen förmåga att kunna framföra sitt budskap på ett tryggt och tydligt sätt.

Zaiga Magnusson

Retorikutbildare, Magnusson & Magnusson Kompetensutveckling AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons