Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksdagsledamöter utan kunskap om skogen

/
  • Brutalt byggda skogsbilvägar med därefter storskaliga kalhyggen, leder till biologisk utarmning – avskogning – avfolkning.

Annons

Replik.

Riksdagsledamöterna Isak From (S) och Anna-Carin Sätherberg (S) har i en debattartikel i ST 18/2 uttalat sig om skogsbruk. Att läsa deras inlägg om denna viktiga verksamhet är beklämmande. From och Sätherberg tycks vara totalt okunniga om verkligheten. Vad föranleder dem att skriva en sådan här artikel full av, ursäkta uttrycket, ogrundade floskler? Man kan verkligen undra över i vilken säck innehållet i deras påse varit tidigare. Har de hämtat sin argumentation från skogsnäringens lobbymaterial?

Det är oroande att politiker i den nya regeringen uppvisar en sådan okunnighet om det som händer med Sveriges största landekosystem. De tycks inte alls ha tagit del av de mest uppmärksammade skogsartiklar som skrivits under senare år i Sveriges största dagstidning DN (2012). Zarembas avslöjande artiklar om ”Skogen vi ärvde” visar en skogspolitik på gränsen till det kriminella.

Dessa artiklar, som grundar sig på mycket väl dokumenterade fakta, avslöjar skrämmande förhållanden över hur Sveriges största ­naturrikedomar utarmas på ett sätt som strider mot all anständighet. De visar också övertygande vilken rättsröta som råder på det här området.

Jag bjuder här From/Sätherberg på ytterligare några fakta/källor att studera och begrunda och gärna kolla upp före deras nästa eventuella debattartikel i ämnet:

Skogsbrukets betydelse för vårt land är mindre än tre procent av vår bruttonationalprodukt, och sysselsättningen i skogen är till stor del bortrationaliserad genom högeffektiva skogsmaskiner som ägs av entreprenörer med slavliknande kontrakt.

Det behövs mycket mer omfattande åtgärder för att klara mångfalden i skogen än vad som är fallet i dagens skogsbruk slår WWF fast i rapport 2008 ”Missade mål” – tio forskare om utmaningar i skogen. Rapporten visar med all tydlighet att dagens skogsbruk inte kommer att räcka för att uppnå de centrala miljö­målen för svensk skogs- och miljöpolitik. Bland annat säger Docent Kindvall i ArtDatabanken: Någon ytterligare expansion av skogsbruket är inte möjlig om vi vill nå miljömålen, i synnerhet inte om det innebär att man tar ytterligare arealer i anspråk. Tvärtom måste skogsbruket retirera”. Det har inte blivit bättre sedan 2008.

”Tillståndet i skogen”, ArtDatabanken. Rapport 9, 2011, Sveriges Lantbruksuniversitet. Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktions­skogar, rödlistan visar att förlusten av biologisk mångfald i skogen fortsätter.

200 forskare riktar i ett upprop till riksdagen/regeringen varningar för biologisk utarmning i skogslandskapet och hotade ekosystemtjänster

Statens Naturvårdsverk visar 2015 att regeringens och riksdagens uppsatta miljömål ”Levande Skogar” inte kommer att uppnås 2020 – om 5 år.

Skogsstyrelsens remiss Levande Skogar 2015, visar att senaste åren har 7 000 hektar nyckelbiotoper avverkats trots att de skulle ha sparats. Brott mot FSC.

2003 slog Regeringsrätten fast att skogsbruk är miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet ger bland annat skogsbrukets omfattande körskador. De ökar i skogen (Skogsstyrelsen 2014) och bidrar bland annat till utläckage av giftigt kvicksilver till våra vattendrag. Gifter som sedan vandrar vidare i ekosystemen för att lagras i våra fiskar, som sedan hamnar på våra matbord.

När allt det här hela tiden sker, tycker From/Sätherberg att vi ska välja en dialog och fundera. Det handlar inte om att fundera/dialogisera – det har vi inom idéell naturvård gjort i 40 år utan synbara effekter i skogslandskapet. Det handlar i stället om att rädda biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att skärpa Skogsvårdslagen/Miljöbalken så att rättsäkerhet uppnås för allmänintressets bästa.

Göran Rönning

Samhällsdebattör som i fyra decennier sett skogsskövlingen accelerera.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons