Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjuka får chans till vård - utanför länet

/

Annons

Negligerade svårt sjuka västernorrlänningar kan äntligen få hjälp - i Stockholm. Om några veckor öppnar en ME/CFS-mottagning vid Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik på uppdrag av Stockholms läns Landsting. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige.

ME/CFS-sjuka i Västernorrland och resten av Sverige står redan i kö till den nya kliniken. Många har sökt hjälp i årtionden, men mött okunniga läkare vars råd ofta förvärrar sjukdomen allvarligt. En färsk enkät bland RME Västernorrlands medlemmar visar att tre av fyra har läkare som inte förstår

deras sjukdom - trots att de flesta har sökt i åratal efter läkare med kunskap om sjukdomen. Över 40 procent har inte ens fått sin diagnos förrän efter 5-10 år, och nära två tredjedelar har måst söka mer än 6-10 läkare. Ändå har hälften fått diagnosen först sedan de vänt sig utanför landstinget. 94 procent har inte fått någon som helst information om sjukdomen av sin läkare.

ME/CFS är en kronisk sjukdom som har jämförts med en influensa som aldrig går över. Många har ständig låg feber, smärta, halsont, svullna lymfkörtlar och kognitiva besvär. Sjukdomen förvärras efter ansträngning och kräver lång återhämtningstid. Den amerikanska hälso- och sjukvårdsmyndigheten CDC har jämfört den genomsnittliga funktionsnedsättningen vid ME/CFS med den vid svår MS, cancer under behandling och långt gången AIDS.

Ändå tror många att sjukdomen antingen inte finns eller att den har psykiska orsaker. Tusentals vetenskapliga studier visar biologiska förändringar hos ME/CFS-sjuka, men dem vägrar man helt enkelt läsa. De flesta har t o m missat en rapport om en gigantisk genomgång av forskningen som tydligt fastslår att sjukdomen har fysiska orsaker, inte psykiska. I februari i år publicerade Institute of Medicine (IOM) en rapport beställd av de amerikanska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, med en genomgång av drygt 9 000 vetenskapliga studier. Slutsatsen är att ME/CFS är en allvarlig, gravt funktionsnedsättande kronisk sjukdom som involverar flera kroppsliga system.

De ME/CFS-sjuka i länet har fått betala ett högt pris för denna okunskap. Även för landstinget är priset högt. Samhällskostnaden för att felbehandla Västernorrlands över tusen ME/CFS-sjuka beräknas vara mer än 15 miljoner kronor per år. Att istället ge de sjuka rätt vård på en specialistklinik skulle spara mycket lidande för hela familjer och samtidigt minska kostnaderna för landstinget.

Nu blir istället prislappen ännu högre. Genom den nya patientlagen blir landstinget skyldigt att betala för dyr utomlänsvård på den nya kliniken.

Vi hoppas att Landstinget Västernorrland och dess medicinska ledning nu är beredd att ta till sig ovedersägliga vetenskapliga fakta. Tusen ME/CFS-sjuka västernorrlänningar är i förtvivlat behov av hjälp. Ge våra läkare utbildning om sjukdomen. Skapa en specialistklinik.

Gertie Gladnikoff

Richard Lundgren

LiseLotte Olsson

Cecilia Ekhem

Tommy Karlsson

Styrelsen för Riksföreningen för ME-patienter i Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons