Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skapa ett rådrum för Petersvik

/

Vi som skriver under detta upprop är alla burna av en stark vilja att värna om en positiv utveckling och framtid för Sundsvall. En framtid där människorna och deras behov ställs i centrum i utvecklandet av staden.

Annons

Vi tror också att människornas, näringslivets och det gemensamma samhällets behov ska kunna komplettera varandra och inte stå i motsättning till varandra i byggandet av det goda livet.

För vanliga medborgare har hamnstaden Sundsvall under större delen av 1900-talet varit avskild från direkt vattenkontakt genom att staden generöst upplåtit sjönära lägen till industrier. Under senare år har en glädjande utveckling skett och idag byggs det för människor på Norra kajen. Därmed tas viktiga steg för att öppna staden och naturen för medborgare, som gör Sundsvall med omgivningar till en attraktivare stad.

Samtidigt ger Sundsvalls kommun inte upp sin ambition att tillsammans med SCA riva flera historiska och arkitektoniskt unika fastigheter i en naturskön del av Sundsvalls inlopp för att där skapa en kombiterminal med containerhamn. Vi är övertygade om att detta sker i en ambition om en fortsatt och stark utveckling av staden. Men ...

Förslaget går alldeles på tvärs mot de senaste tjugo årens strävanden där medborgarna i hamnstaden Sundsvall börjat återfå en direkt kontakt med havet. Dessutom anser vi att det finns flera olägenheter och oklarheter med förslaget som motiverar att det läggs på is.

Föreslagen projektering av containerhamnen bygger på beräkningar om pappersindustrins expansion som inte ens pappersindustrin själv längre står bakom. Det kunde vi läsa i Sundsvalls Tidning 28 juli. Det råder en stor osäkerhet om marknadsunderlaget för kombiterminalen. Rickard Bergqvist, professor i Logistik och transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, har varnat för en överetablering av logistikparker i Sverige (SVT 10 mars i år).

En prövning av miljökonsekvenserna vid anläggandet av en godsterminal av denna storlek är ännu inte genomförd. Ansökan till Mark- och miljödomstolen lämnades in nyligen. Ett beslut i första instans kan väntas först under 2016.

Någon undersökning av samverkansmöjligheter med två ytterligare godsterminaler, Söråker och Härnösand, inom fem mils avstånd är inte genomförd. Slutligen har inte SCA fattat beslut om medfinansiering av hela projektet, utan beslut kommer först under hösten 2017.

Det innebär att det idag finns uteslutande en samarbetspart bakom projektet: Sundsvalls kommun – och invånarna!

Det är oklart vad som ligger bakom kommunens beslut att ensamma vilja forcera denna process och expropriera och skövla hela Petersvik-Granli redan i höst. Det är viktigt att orsaken till denna brådska redovisas för allmänheten. Risken är uppenbar att Sundsvalls kommun med detta projekt försätter sig i en ohållbar och mycket kostsam situation inför framtiden.

Till råga på allt riskerar ett fascinerande naturområde med rika kulturhistoriska skatter mitt inne i staden att jämnas med marken. Till vilken nytta?

Med Petersvik har för första gången på många år en fråga uppstått som förmår engagera ett stort antal Sundsvallsbor, en gräsrotsrörelse som inte är knuten till något politiskt parti. Hur hanterar man denna? Via dialog eller genom att lägga locket på?

Stadsplanering är en komplex process, men kräver en nära dialog mellan sakkunniga, medborgare och företag. Det skapar levande och attraktiva städer.

Därför kräver vi nu att kommunen skapar ett rådrum i frågan om Petersviks framtid. Med rådrum menas att under en tidsperiod bromsa exploateringen tills alla fakta finns på bordet. En frist där medborgarna får möjlighet att överväga de olika tänkbara handlingsalternativ man står inför i en fråga som alla medger är komplicerad.

Det är angeläget med en förnyad och fördjupad analys kring bland annat logistikparkens placering och ekonomiska förutsättningar, och om hur framtida logistiklösningar i Mellannorrland bör utformas. Sakkunniga bör likaså närmare beskriva de kultur- och naturvärden som Korsta-Petersvik har och vilken roll de kan förväntas spelas i utvecklingen av framtidens attraktiva Sundsvall i en värld som är mer och mer globaliserad.

Det andra kravet är att våra folkvalda medverkar vid en serie öppna och sakliga debattkvällar där även allmänheten kan presentera de olika visioner som finns för att utveckla området Petersvik och dra nytta av Sundsvalls läge vid havet.

Ett tredje krav är att samverkansmöjligheter med liknande anläggningar i grannkommunerna utreds före ett definitivt beslut om hur Petersvik ska utnyttjas i framtiden.

Stefan Andersson

Kyrkoherde, Sundsvalls församling

Mikael Andersson-Knut

Musiker

Vicci Andersson Sjöbom

Formgivare

Christian Beijer

Konstnär

Lennart Bergström

Bokhandlare

Peter Bjertung

Vd TriNorth Solutions AB

Barbro Björk

Tidigare intendent vid Sundsvalls museum

Daniel Blomqvist

Företagare och byggnadsvårdare

Svenåke Boström

Författare och förläggare, Design Sundsvall

Björn Brånfelt

Journalist

Birgitta och Hans Gillgren

Arkitekt

Berit och Claes Grebenö

Revyveteraner/kulturarbetare

Eva Groth

Infödd Sundsvallsbo, tidigare journalist

Lars L. Gustafsson

Gammal Sundsvallsbo, professor vid KI

Gunnar Heljestrand

Tidigare advokat

Örjan Lidén

Musiker

Torbjörn Lindgren

Arkitekt

Staffan Lindroth

Körledare

Emil Maxén

Illustratör

Tomas Melander

Regissör och konsult

Niclas Nilsson

Vd och ägare Vasa bryggeri

Eva Norberg

Konstnär

Per Ramqvist

Professor i arkeologi

Tom R. Sahlén

Konsult inom arkiv- och informationsförvaltning

Christer Sehlstedt

Företagare och ölbryggare

Joel Svensson

Affärschef

Eva Swedenmark

Författare

John Swedenmark

Skriftställare, litterär översättare

Peter Swedenmark

Tidigare chefredaktör Dagbladet

Örjan Torell

Fil. dr i litteraturvetenskap

Joel, Oskar och Petter de Vahl

Bryggeriföretagare

Annica Wennström

Författare

Lennart Åkermark

Musikchef

Anders Öhrn

Tidigare teaterchef

Petter Österlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons